Inne

godloOskarżeni w procesie dotyczącym korupcji w górnictwie nie przyznają do stawianych im zarzutów. W czwartek (7 listopada) Sąd Okręgowy rozpoczął ich przesłuchiwanie. Na ławie oskarżonych zasiadło 25 osób; są wśród nich m.in. b. prezesi spółek węglowych i b. dyrektorzy kopalń.

serduszkoPorozumienie Związków Zawodowych „KADRA" zawarło umowę o współpracy z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

6hIII Europejskie Spotkanie Gospodarcze zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą w dniu 23 października 2013r. poświęcone problematyce Polityki Klimatyczno - Energetycznej UE przyciągnęło uwagę wielu przedstawicieli środowisk polskiej i europejskiej gospodarki, przedstawicieli świata nauki oraz ochrony środowiska, partnerów społecznych, a także przedstawiciele administracji publicznej, rządu, Sejmu i Senatu RP. Z ramienia FZZ w Spotkaniu uczestniczył Dariusz Trzcionka - Przewodniczący PZZ „KADRA". Celem konferencji było wypracowanie i przyjęcie stanowiska, wobec oczekiwanych zmian polityki klimatyczno-energetycznej UE. Konferencja pozwoliła na wymianę poglądów z partnerami z organizacji gospodarczych UE oraz wielokrotnie skupiała się na ocenie kosztów polityki klimatyczno-energetycznej oraz stymulowania zmian w skali globalnej.

Osoby mieszkające w pobliżu kopalń zazwyczaj oglądają je z poziomu ziemi lub okien znajdujących się maksumalnie kilkadziesiąt metrów nad nią. Pracujący w kopalniach górnicy oglądają swoje zakłady też z poziomu kilkuset metrów pod ziemią. Portal górniczy nettg.pl prezentuje kopalnie z nieco innej strony niż dotychczas. Oto zbiór fotografii z lotu ptaka. Więcej...>>

komunikat25102013

opiekaW dniu 22 października 2013r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy w Sejmie RP, w którym uczestniczył z ramienia Forum Związków Zawodowych Przewodniczący Dariusz Trzcionka. Posiedzenie zostało poświęcone problemom opieki zdrowotnej nad pracownikami. Podczas posiedzenia członkowie Rady przyjęli stanowiska w sprawie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy oraz stanu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych w 2012 r. W czasie posiedzenia zostały zaprezentowane wyniki przeglądu przyczyn wypadkowości w górnictwie, z którego wynikało, że 80% wypadków popełnianych jest z powodu błędu ludzkiego. Najczęstszą chorobą zawodową pozostaje pylica płuc, której w ostatnim roku stwierdzono ponad 700 przypadków.

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056