Inne

zagorowskiW najbliższy piątek (15 listopada) Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego po raz piętnasty przyzna nagrody "Czarny Diament". Wśród laureatów nagrody specjalnej znalazł się prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosław Zagórowski. Wyróżnienie w czasie piątkowej gali otrzyma także kopalnia Rydułtowy-Anna należąca do Kompanii Węglowej.

dniweglaEuropa potrzebuje węgla i ma on swoje miejsce w nowoczesnej, efektywnej gospodarce - to słowa, którymi można streścić główne myśli przyświecające Europejskim Dniom Węgla w Brukseli. W tym roku, w dniach 12-14 listopada, odbędzie się już ich czwarta edycja.

egzaminNowa podstawa programowa kształcenia zawodowego ma ułatwić zdobywanie kwalifikacji, a także przekwalifikowanie. Od początku budzi jednak sporo kontrowersji. Tegorocznym absolwentom górniczych zawodówek zamiast kontynuowania nauki w technikach zaproponowano kursy kwalifikacyjne.

serduszkoPorozumienie Związków Zawodowych „KADRA" zawarło umowę o współpracy z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

godloOskarżeni w procesie dotyczącym korupcji w górnictwie nie przyznają do stawianych im zarzutów. W czwartek (7 listopada) Sąd Okręgowy rozpoczął ich przesłuchiwanie. Na ławie oskarżonych zasiadło 25 osób; są wśród nich m.in. b. prezesi spółek węglowych i b. dyrektorzy kopalń.

6hIII Europejskie Spotkanie Gospodarcze zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą w dniu 23 października 2013r. poświęcone problematyce Polityki Klimatyczno - Energetycznej UE przyciągnęło uwagę wielu przedstawicieli środowisk polskiej i europejskiej gospodarki, przedstawicieli świata nauki oraz ochrony środowiska, partnerów społecznych, a także przedstawiciele administracji publicznej, rządu, Sejmu i Senatu RP. Z ramienia FZZ w Spotkaniu uczestniczył Dariusz Trzcionka - Przewodniczący PZZ „KADRA". Celem konferencji było wypracowanie i przyjęcie stanowiska, wobec oczekiwanych zmian polityki klimatyczno-energetycznej UE. Konferencja pozwoliła na wymianę poglądów z partnerami z organizacji gospodarczych UE oraz wielokrotnie skupiała się na ocenie kosztów polityki klimatyczno-energetycznej oraz stymulowania zmian w skali globalnej.

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056