Inne

warszawaPorozumienie Związków Zawodowych „KADRA" wzięło udział w tzw. marszu gwiaździstym organizowanym w sobotę w Warszawie przez centrale związkowe: Forum Związków Zawodowych, OPZZ i NSZZ „Solidarność". W manifestacji uczestniczyło około 200 tysięcy protestujących związkowców. Marsz był kulminacją czterodniowych manifestacji trzech reprezentatywnych central związkowych zorganizowanych pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa"

TrzcionkaPrzewodniczący PZZ „KADRA" Dariusz Trzcionka decyzją Marszałek Sejmu RP Pani Ewy Kopacz został powołany na członka Rady Ochrony Pracy IX kadencji z ramienia Forum Związków Zawodowych.

Więcej...>>

 

biayW czasie trzeciego spotkania Międzyzwiązkowego Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKKPS) w dniu 5 sierpnia 2013 r. w Warszawie przedstawiciele Forum Związków Zawodowych, razem z przedstawicielami NSZZ „Solidarność" i OPZZ ustalali techniczne warunki wrześniowych akcji protestacyjnych. FZZ zadeklarowało, iż w pierwszym dniu protestów, tj. 11 września członkowie Forum wezmą udział w pikietach pod resortami: zdrowia, gospodarki, infrastruktury i spraw wewnętrznych. Wyznaczono osoby odpowiedzialne za ich organizację.

S1Tak w każdym razie wynika z koncepcji przygotowanej przez inżynierów, geodetów i mierniczych z kopalni Silesia. Opracowali oni nowy przebieg trasy, który omija pola wydobywcze i Silesii i kopalni Brzeszcze - dowiedział się portal górniczy nettg.pl z informacji przekazanych przez górniczą Solidarność.

energetykaW ciągu najbliższych trzech dekad światowe zużycie energii wzrośnie o 56 proc. - prognozuje ministerstwo energii USA. Ten wzrost będą napędzać głównie dwa kraje: Chiny i Indie. Gaz ziemny, w tym z łupków, będzie najszybciej rozwijającym się paliwem kopalnym.

Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. link1

Europejski Stół Węglowy - nowa polityka energetyczna UE do 2030 r. link2

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056