Kopalniane

W dniu 16.02.2012 r zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Zarządem Kompanii a Organizacjami Związków Zawodowych regulujące przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ale przede wszystkim na podstawie Aneksu nr 2 oraz Załącznika nr 15 ujednolicona została cena węgla deputatowego oraz zasady realizacji węgla w naturze lub ekwiwalencie pieniężnym.
Sprawy związane z deputatem dla emerytów i rencistów reguluje Załącznik nr 14 z dnia 7.02.2012r.

 

Więcej...>>

Związki Zawodowe działające w Kompanii zwróciły się do Zarządu Kompanii w wnioskiem wypłacenia nagrody z osiągniętego zysku za rok 2011 pracownikom Kompanii węglowej....

 

Więcej... >>

W związku z tym iż nasza kopalnia będzie organizatorem dziesiątego, jubileuszowego konkursu „Pracuję bezpiecznie” zachęcamy wszystkich pracowników kopalni do wzięcia udziału w konkursie BHP „Pracuję bezpiecznie - 2013”. W miesiącach od maja do września będą odbywały się eliminacje na szczeblu naszej kopalni, w wyniku których wyłonieni zostaną półfinaliści w skali całej Kompanii Węglowej S.A.

Chętnych prosimy do zapoznania się z regulaminem i zasadami konkursu oraz logowania się na stronie http://pb2013.kwsa.pl bądź osobistego lub telefonicznego zgłaszania swojego udziału do Kierownika Zespołu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy - telefon 5588.

Dla laureatów tego etapu konkursu przewidziane są nagrody finansowe.

Pod koniec roku 2011 Związki Zawodowe działające w Kompanii podpisały z Zarządem Kompanii Węglowej S.A Porozumienie...

 

Więcej...>>

Przypominamy wszystkim pracownikom o obowiązku dostarczania planistkom zdjęć formatu legitymacyjnego w terminie 30.01.2012r.

 

Więcej...>>

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056