W dniu 26.10.2011 w oparciu o dopuszczalne przeciętne miesięczne wynagrodzenie zostało podpisane Porozumienie zawarte pomiędzy Dyrekcją Oddzału KWK Chwałowice a Związkami Zawodowymi dotyczące wypłacenia jednorazowej kwoty w formie dopłaty do przepracowanej dniówki.

 

Karol Froehlich

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056