Zasady przyznawania ekwiwalentu z tytułu pomocy szkolnych reguluje § 813 „Porozumienia płacowego” zawartego w dniu 20.12.2004r pomiędzy Zarządem Kompanii Węglowej S.A. w Katowicach a Organizacjami Związków Zawodowych. Zgodnie z zapisami pracownikom posiadającym dzieci uczęszczające do szkoły począwszy od klasy „0” przysługuje w roku kalendarzowym w/w ekwiwalent.

Przez klasy „0” rozumiemy dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. W związku z wprowadzeniem począwszy od roku szkolnego 2012/2013 obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku 6lat ustanowiony został od 1.09.2011 obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 5lat.

Ponieważ Porozumienie z 20.12.2004r nie wiąże prawa do ekwiwalentu dzieci uczęszczających do zerówki z wiekiem więc ustawowe obniżenie wieku do 5lat nie ogranicza prawa do pomocy szkolnych.

Świadczenie wypłacane jest łącznie z wynagrodzeniem za mc Lipiec.

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056