umowa mdFundusz Transformacji Śląska pomoże w budowaniu nowych i innowacyjnych sektorów gospodarki. Wesprze też utrzymanie i tworzenie miejsc pracy. To szansa na rozwój całego Śląska - ocenił we wtorek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek przygotowaną przez MRiT ustawę o Funduszu Transformacji Śląska. Fundusz ten ma realizować zapisy umowy społecznej z 2021 r. ws. transformacji sektora górnictwa i wybranych procesów w regionie. Na jego funkcjonowanie rząd planuje przeznaczyć kwotę 800 mln zł w ciągu 10 lat budżetowych począwszy od 2024 r.

- Utworzenie Funduszu było od dawna oczekiwane. To szansa na rozwój całego Śląska. Pomoże on w budowaniu nowych i innowacyjnych sektorów gospodarki. Wesprze też utrzymanie i tworzenie miejsc pracy. Fundusz będzie miał wpływ zarówno na małe jak i na duże firmy, a pośrednio także na życie wielu mieszkańców regionu - ocenił szef MRiT Waldemar Buda, cytowany we wtorkowej informacji resortu.

Ministerstwo wskazało, że celem działania Funduszu Transformacji Śląska ma być wspieranie procesu transformacji woj. śląskiego tak, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wygaszania działalności gospodarczej, w tym działalności wydobywczej węgla kamiennego.

Misją Funduszu jest wsparcie przedsiębiorców. Zarówno tych dużych, jak i z sektora MŚP, którzy poprzez negatywne procesy związane z dotychczasową transformacją byli zmuszeni do ograniczenia bądź rezygnacji z prowadzenia własnych firm - wskazała w komunikacie odpowiedzialna za przygotowanie projektu ustawy wiceminister rozwoju Olga Semeniuk.

Fundusz Transformacji Śląska ma realizować zadania o charakterze inwestycyjnym oraz wspierające kształcenie, cyfryzację i promocję regionu. Powstać mają dedykowane programy wspierające poszczególne grupy społeczne. Uruchomione zostać mają działania na rzecz ochrony zdrowia i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego Śląska.

Według MRiT przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z utworzonych i realizowanych przez Fundusz instrumentów wsparcia. Fundusz będzie wpierał przedsiębiorców także spoza woj. śląskiego, przy czym efekt takiego wsparcia będzie musiał służyć realizacji transformacji regionu.

Powołanie Funduszu wynika z realizacji postanowień umowy społecznej z górniczymi związkami zawodowymi z 28 maja 2021 r. dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego i wybranych procesów transformacji woj. śląskiego. Jego celem jest skoordynowanie transformacji terenów pogórniczych, przemysłowych i poprzemysłowych z transformacją woj. śląskiego.

W uzasadnieniu projektu zamieszczonego w serwisie Rządowego Centrum Legislacji 27 lipca br. sprecyzowano, że przez transformację woj. śląskiego rozumie się działania zmierzające do zmiany struktury gospodarki regionu, w tym zagospodarowanie sektorów nieposiadających potencjału wzrostowego, oraz działania zmierzające do podnoszenia konkurencyjności gospodarki, z wykorzystaniem istniejącego potencjału i zasobów.

Celem projektu ustawy o Funduszu Transformacji Śląska jest określenie misji publicznej podmiotu, który będzie tworzył mechanizmy i współuczestniczył w procesach transformacji w woj. śląskim, przede wszystkim przez tworzenie i realizację instrumentów wsparcia kierowanych do szerokiego kręgu beneficjentów - napisano w uzasadnieniu.

źródło: nettg.pl, fot.: Maciej Dorosiński

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056