W środę, 29 czerwca, w siedzibie śląsko-dąbrowskiej „Solidarności" w Katowicach odbędzie się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcone bardzo trudnej sytuacji w sektorze ciepłowniczym. Związkowcy oczekują od rządu pakietu wsparcia dla przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz ich klientów.


Posiedzenie zostało zwołane na wniosek Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność". Jak wskazują związkowcy, sektor ciepłowniczy jest branżą szczególnie narażoną na skutki światowego kryzysu surowcowo-energetycznego. Już najbliższy sezon grzewczy może zakończyć się falą upadłości przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz brakiem możliwości dostarczenia energii cieplnej do odbiorców końcowych lub skokowymi podwyżkami rachunków za ogrzewanie.

Branża boryka się z gigantycznymi, wynoszącymi kilkaset procent podwyżkami cen gazu ziemnego i węgla. Problemem są również coraz większe koszty związane z zakupem uprawnień do emisji CO2 w ramach europejskiego systemu EU ETS.

– Według szacunków branży ciepłowniczej, aby zrekompensować wzrost kosztów produkcji, ceny dla odbiorców końcowych musiałyby zostać zwiększone nawet o kilkaset procent. Do zimy zostało kilka miesięcy. Trzeba jak najszybciej stworzyć systemowe rozwiązania dla sektora ciepłowniczego i o tym chcemy rozmawiać podczas posiedzenia WRDS. W przeciwnym razie, gdy przyjdzie zima, będzie dramat. Zarówno dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, jak i ich klientów – mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności".

Do udziału w posiedzeniu WRDS zaproszono reprezentantów resortów aktywów państwowych oraz klimatu i środowiska.

źródło": nettg.pl

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056