górnicy fedrujaW ruchu Ziemowit kopalni Piast-Ziemowit pojawił się metan. Chodzi o parcelę A w pokładzie 318. Jego obecność została potwierdzona w oparciu o rutynowe badania metanonośności. Pojawienie się gazu nie zaskoczyło służb wentylacyjnych.

Już za rok w tym rejonie ma ruszyć pierwsza z pięciu ścian o wybiegach ok. 1700 m. Na razie metan, który dopiero co się pojawił, nie stanowi dużego zagrożenia. Ten rejon kopalni nie posiada połączenia wentylacyjnego z resztą wyrobisk. Sytuacja jest zatem opanowana i znajduje się pod pełną kontrolą odpowiednich służb.

Ściany w parceli A pokładu 318 eksploatowane będą przez sześć kolejnych lat, do 2028 r. Mają w sumie dać 3 mln t surowca o najwyższych parametrach jakościowych, jakim ruch Ziemowit do tej pory dysponował. A zatem jest o co walczyć.

W ruchu Ziemowit już wdrożono szeroka profilaktykę przecimetanową. Zorganizowano m.in. cykl szkoleń, którym objęto wszystkich pracowników zatrudnionych w oddziałach przodkowych, a także załogi oddziału energomaszynowego oraz oddziałów pomocniczych wykonujących roboty w zagrożonym rejonie kopalni.

Metan to gaz towarzyszący zasobom złóż węgla kamiennego. Uwalnia się w trakcie prowadzonych robót górniczych jak i samej eksploatacji węgla. Rocznie w polskich kopalniach wydziela się powyżej 900 mln m sześc. metanu.

Biorąc pod uwagę potencjał cieplarniany tego gazu to odpowiada on emisji do atmosfery ponad 20 mld m sześc. dwutlenku węgla. Mimo znaczącego zmniejszenia wydobycia węgla w ciągu minionych 20 lat, ilość wydzielającego się metanu maleje w bardzo powolnym tempie, m.in. z powodu eksploatacji węgla z coraz głębiej położonych pokładów. Metanowość wzrasta bowiem wraz z głębokością eksploatacji.

W ub.r. z górotworu objętego wpływami eksploatacji wydzieliło się 819 mln m sześc. metanu. Stanowi to nieznaczny wzrost w stosunku do 2019 r., o dokładnie 2 proc. Średnia efektywność odmetanowania w 2020 r. wyniosła 37,12 proc. Jest to wartość zbliżona do uzyskanej w 2019 r. Z kolei średnia efektywność zagospodarowania ujętego metanu w ub.r. wyniosła 57 proc., a to oznacza spadek o 5,9 punktów procentowych w stosunku do 2019 r.

źródło: nettg.pl, autor: KAJ

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056