górnik tasma KKW porównaniu z 2020 r. kopalnia Budryk planuje zwiększyć w br. udział węgla koksującego o blisko 30 proc do poziomu 65 proc. Górnicy eksploatują właśnie ścianę Cz-2 w pokładzie 405/1 na poziomie 1290. Jest to najgłębiej położona ściana w historii polskiego górnictwa węglowego. Kopalnia Budryk jest również wiodącym zakładem górniczym Jastrzębskiej Spółki Węglowej w zakresie pozyskiwania i gospodarczego wykorzystywania metanu.

 - Ściana Cz-2 miała w momencie uruchomienia 860 wybiegu - mówi Bartosz Walny, kierownik Wydziału Przygotowania Produkcji w ornontowickiej kopalni.

Kompleks ścianowy, który zastosowano w ścianie Cz-2, składa się ze 118 sekcji produkcji Becker Warkop o szerokości 1,75 m. Kombajn ścianowy typu 7LS22 oraz przenośnik ścianowy są produkcji firmy Joy. Oprócz wszystkich niezbędnych urządzeń w kompleksie ścianowym dodatkowo zastosowano układ klimatyzacji, by poprawić warunki pracy górników. Konstruktorzy Becker Warkop zadbali o bezpieczeństwo górników projektując m.in. przejście dla załogi przed i za stojakami sekcji. Zgodnie z wymaganiami kopalni zapewniono również bezpieczeństwo pracownikom, którzy będą zajmować się serwisem kombajnu. W tym celu 24 sekcje wyposażono w specjalnie skonstruowane teleskopowe osłony czoła ściany, które zabezpieczają pracowników przed kawałkami opadających skał. Jedną z kilku nowinek będzie system kontroli geometrii sekcji.

W planie kolejne ściany

Zasoby ściany Cz-2 wyliczono na blisko 700 tys. t wysokogatunkowego węgla do koksowania. Zakończenie eksploatacji planowane jest na listopad br. W tym rejonie planowane są następne ściany gdzie zakupiony przez JSW kompleks ścianowy znajdzie zastosowanie. Równolegle do ściany Cz-2 kopalnia Budryk wydobywa węgiel jeszcze w trzech innych rejonach wydobywczych, są to D-3 w pokładzie 358/1 oraz B-13 i Bw-4 w pokładzie 401. Trzy z nich eksploatowane są w warunkach poniżej 1050 m.

Według planu do końca br. w kopalni Budryk ruszyć mają trzy kolejne ściany. Bw-2 w pokładzie 402 już we wrześniu. Ciekawostką niech będzie fakt, że część chodnika przyścianowego wykonana zostanie w samodzielnej obudowie kotwowej.

- Sprawdzimy tym samym, jak zachowuje się górotwór w trakcie eksploatacji ściany w takich warunkach – informuje dalej Bartosz Walny.

Eksploatacja ścian to oczywiście nie wszystko czym żyje Budryk. Na bieżąco wykonywane są roboty przodkowe celem udostępnienia kolejnych frontów wydobywczych. Siedem prowadzą brygady własne kopalni, a w czterech kolejnych pracują firmy zewnętrzne. W kolejnych latach planowana jest eksploatacja węgla z pokładu 405/2 na poziomie 1290 w nowym polu wydobywczym. Jego eksploatacja nastąpi nie wcześniej niż w 2025 r., ze względu na dużą ilość wyrobisk, które trzeba będzie wydrążyć.

Pozyskiwanie metanu

Warto przypomnieć, że kopalnia Budryk jest wiodącym zakładem górniczym Jastrzębskiej Spółki Węglowej w zakresie pozyskiwania i gospodarczego wykorzystywania metanu. Według danych Wyższego Urzędu Górniczego kopalnia uzyskała w ub.r. poziom efektywności odmetanowania rzędu 47,23 proc. Na terenie kopalni Budryk pracują obecnie jednostki kogeneracyjne o łącznej mocy 18 MW. W rejonie szybu VI w Chudowie zainstalowane są trzy układy kogeneracyjne o łącznej mocy 10 MW, natomiast na terenie Zakładu Głównego w Ornontowicach firma ZPC Żory eksploatuje cztery jednostki kogeneracyjne o łącznej mocy 8 MW. W skład układu kogeneracyjnego o mocy 10 MW, zlokalizowanego na ternie szybu VI w Chudowie, wchodzą dwie jednostki kogeneracyjne typu ECOMAX 40 o mocy jednostkowej 4 MW i jedna ECOMAX 20 o mocy 2 MW. Wszystkie układy kogeneracyjne pokrywają do 60 proc. całkowitego zapotrzebowania kopalni na energię elektryczną. Układy kogeneracyjne na terenie szybu VI w Chudowie o mocy 10 MW posiadają zdolność zaspokojenia do 36 proc. zapotrzebowania kopalni na energię elektryczną.

źródło: nettg.pl, autor: Kajetan Berezowski, fot.: Krystian Krawczyk

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056