metan galNajwyższą efektywnością odmetanowania w 2023 r. może pochwalić się ruch Wujek kopalni Staszic-Wujek (PGG). To wynik na poziomie 54,14 proc. Na drugim miejscu tego rankingu plasuje się ZG Brzeszcze należący do Południowego Koncernu Węglowego z wynikiem 52,49 proc. Trzecie miejsce zajęło PG Silesia z wynikiem 50,78 proc.

Przy czym poziom odmetanowania w ruchu Wujek wynosi 2,42 mln m sześć na rok, w ZG Brzeszcze 46,04 mln m sześc. na rok, zaś w PG Silesia 11,99 mln m sześc. w ciągu roku.

Wyniki związane z metanowością polskich kopalń węgla kamiennego podał Wyższy Urząd Górniczy.

W 2023 r. funkcjonowało 19 czynnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny, z czego w 3 zakładach eksploatowano pokłady niemetanowe. Wydobycie węgla kamiennego w 2023 r. wyniosło ok. 47,5 min ton, w tym: z pokładów metanowych 38,6 min ton, co stanowi 81,3 proc. wydobycia. Z pokładów niemetanowych 8,9 min ton, co stanowi 18,7  proc. wydobycia.

Powyższe informacje podano na podstawie informacji posiadanych przez WUG. Przez ostatnie kilkanaście lat informacje dotyczące wydobycia - dla zachowania spójności - opierane były na danych pozyskiwanych z Agencji Rozwoju Przemysłu. WUG otrzymał z ARP również wielkości wydobycia za 2023 r., jednakże bez danych z JSW i LW Bogdanka, gdyż spółki te nie wyraziły zgody na udostępnienie tych informacji – podkreślono w komunikacie.

Wobec powyższego podane wielkości wydobycia należy traktować jako wartości szacunkowe, nie zweryfikowane – podkreślono.

źródło: nettg.pl, autor: KAJ, fot.: Jarosław Galusek/ARC

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056