górnicy korytarzW 2019 r. wysokość średniej pensji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej wyniosła 10788,4 zł brutto miesięcznie. Oznacza to wzrost o 1,6 proc. w porównaniu do 2018 r. To oczywiście wartość średnia, więc szeregowi pracownicy takich pieniądzy raczej nie zarobią.

Wzrost jest tak naprawdę większy, bo średnie wynagrodzenie w 2018 r. w JSW zawyżyła nadpłata świadczeń, które zostały wcześniej zawieszone w związku z kryzysem. Jak można przeczytać w rocznym sprawozdaniu z działalności spółki opublikowanym w marcu br., przeciętne wynagrodzenie w 2018 r. wyniosło 10614,72 zł, jednak obejmuje ono zwrot świadczeń „zabranych” w 2016 r. - czternastej pensji oraz deputatu węglowego. Po odjęciu tych świadczeń średnia miesięczna płaca w 2018 r. wyniosła 9642,81 zł. W praktyce oznacza to, że średnia płaca w spółce, która jest największym producentem węgla koksowego, w 2019 r. po raz pierwszy przekroczyła barierę 10 tys. zł miesięcznie.

Warto też prześledzić, jak kształtowało się średnie wynagrodzenie w JSW w ostatnich latach. W 2015 r. przeciętna płaca to 7704,82 zł, w 2016 r. - 6549,46 zł (spadek o 15 proc.), w 2017 r. - 8520,85 zł (wzrost o 30,1 proc.), w 2018 r. - 10614,72 zł (wzrost o 24,6 proc.), a w 2019 r. 10788,4 (wzrost o 1,6 proc.).

Jeśli chodzi spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej JSW, to poziom średnich miesięcznych wynagrodzeń w poszczególnych firmach w 2019 r. mieścił się w przedziale od 3 821,55 zł do 10 808,05 zł.

źródło: nettg.pl, autor: JM

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056