spotkanie 13 04W dniu 13 kwietnia 2015r. obyło się kolejne spotkanie z Panem Wojciechem Kowalczykiem – Pełnomocnikiem Rządu RP ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem pracodawców górniczych i przedstawicieli związków zawodowych.

Gospodarzem spotkania był Piotr Litwa, wojewoda śląski. W spotkaniu uczestniczyli m.in. I wicewojewoda śląski Mirosław Szemla a z ramienia PZZ „KADRA” Przewodniczący Dariusz Trzcionka oraz Wiceprzewodniczący Bogusław Studencki i Krzysztof Stefanek.

Strony dyskutowały z Panem Ministrem Wojciechem Kowalczykiem o procesie tworzenia tzw. nowej KW, który ma zakończyć się do końca miesiąca września br. tak jak przewidziano w podpisanym porozumieniu z 17 stycznia. Strona związkowa i pełnomocnik rządu omówili też poziom wdrażania postanowień zawartego Porozumienia. Stan jego realizacji był tematem poniedziałkowego spotkania pełnomocnika rządu ds. górnictwa, a także władz górniczych spółek i związków. Styczniowe porozumienie zakładało m.in. przekazanie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń najbardziej obciążających KW kopalń (celem ich restrukturyzacji) oraz sprzedaż pozostałych 11 zakładów do założonej przez Węglokoks nowej spółki – tzw. Nowej Kompanii Węglowej. Minister zakreślił na spotkaniu ze związkami i pracodawcami perspektywy dalszej realizacji porozumienia oraz stan rozmów z inwestorami w sprawie działalności firm z branży węgla kamiennego.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lutego 2015r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego na Ministra właściwego do spraw gospodarki nałożone zostały określone obowiązki przygotowania w drodze rozporządzeń szczegółowych rozwiązań służących zapewnienia funkcjonowania branży. Rozmowy prowadzone ze stroną społeczną po protestach styczniu br. i po zawartym porozumieniu z udziałem Pani Premier Ewy Kopacz mają służyć wypracowaniu jak najlepszych technicznych rozwiązań. Wojciech Kowalczyk przedstawił informacje o swoich rozmowach w sprawie notyfikacji ustawy w KE. Podkreślił, że jest optymistą i wierzy, że pomoc publiczna będzie zaakceptowana. Również teraz notyfikuje się pomoc dla kopalni Kazimierz-Juliusz. Zgodnie z rozporządzeniami na wniosek SRK będą przekazywane pieniądze z budżetu państwa na sfinansowanie restrukturyzacji, pomimo braku notyfikacji. Rząd i pracodawcy chcą uzgadniać sporne czy niejasne problemy aby realizować ustawę. Nie ma problemu z obliczaniem wysokości odpraw jednorazowych, a wątpliwości są przy świadczeniach urlopowych. SRK deklaruje niezwłoczne wysyłanie na świadczenie urlopowe pracowników i wtedy podstawą do obliczenia będą 3 miesiące pracy w kopalni. Niestety gorzej gdy to odejście przesunie sie w czasie, to pomimo przekazania pracowników do SRK na zasadach art. 231 KP wynagrodzenie może się zmniejszyć. SRK ma przedstawić nowe interpretacje i opinie prawne do tych zagadnień. Wszyscy chcą aby ten proces przekazywania pracowników z kopalni do SRK był dobrze przygotowany i było szybkie odejście na urlop w ciągu miesiąca. Dyskutowano na spotkaniach podstawowy problem – ochronę socjalną pracowników przy zmniejszaniu zatrudnienia i likwidacji kopalń.

Do dnia ostatniego spotkania przedstawicieli PZZ „KADRA” z Pełnomocnikiem Rządu RP w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim zostały ogłoszone następujące rozporządzenia tj.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie dotacji budżetowych przeznaczonych na finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych oraz na pokrycie bieżących strat produkcyjnych przedsiębiorstwa – do pobrania.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie określenia przedsiębiorstwa górniczego obowiązanego do wypłaty rent wyrównawczych oraz bezpłatnego węgla w naturze byłym pracownikom Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz Juliusz” sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu – do pobrania.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie świadczeń z tytułu urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla – do pobrania.

Do rozwiązania pozostaje wciąż wiele istotnych kwestii i potrzebnych rozwiązań, aby wypełnić zapisy z zawartego Porozumienia oraz przedmiotowej Ustawy.

źródło: kadra.org.pl, zdjęcie (źródło): Jeremi Astaszow

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056