Górnictwo

Zwolnienia grupowe mają objąć 360 pracowników Polskiej Grupy Górniczej. Miałyby dotyczyć emerytów zatrudnionych w spółce.

Ustalenia między związkowcami i stroną rządową dotyczące długości pracy poszczególnych kopalń zakładają, że ruch Ziemowit będzie fedrował do 2037 r. To raczej nie będzie możliwe bez sięgnięcia po węgiel ze złoża Imielin Północ, co budzi jednak zdecydowany sprzeciw mieszkańców.

Transformacja śląskiej gospodarki, odchodzenie od węgla spowoduje zmiany oraz konieczność wsparcia dla górników, którzy zostaną najsilniej i bezpośrednio dotknięci jej skutkami. Dobra wiadomość jest taka, że wśród pracowników górnictwa węgla kamiennego dominują osoby z wykształceniem średnim i udział ten jest wyższy niż wśród pracowników przemysłu w Polsce. Wysokość płacy i stabilność zatrudnienia – to będzie się liczyć dla tych, którzy będą odchodzić z kopalń.

kwiatek marek arcNa takie informacje nigdy nie jesteśmy przygotowani. 11 listopada odszedł od nas Marek Kwiatek. Przegrał z COVID-19. Miał 62 lata. Przez większość swojego zawodowego życia związany był z górnictwem.

pieniądzeTransformacja Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w ciągu najbliższych 10 lat może wymagać ok. 4,7 mld euro pomocy publicznej - wynika z przygotowanych na potrzeby rozmów z Komisją Europejską szacunków, do których dotarła PAP. W przeliczeniu na tonę węgla byłby to koszt średnio 23 euro rocznie.

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056