Górnictwo

brygada marcel arcNawet do 5 tys. t węgla fedrują radlińscy górnicy ze ściany C-9 w górnej warstwie pokładu 505 ruchu Marcel kopalni ROW. Ściana zlokalizowana jest w części marklowickiej. Eksploatacja odbywa się systemem ścianowym podłużnym z zawałem stropu w kierunku południowo-zachodnim i zachodnim.

Największy wpływ na kształtowanie się wypadkowości ogółem w latach 2019-2023 miały wypadki zaistniałe w górnictwie węgla kamiennego. Stanowiły one prawie 87 proc. ogółu wypadków – wynika z najnowszego raportu nadzoru górniczego pt. „Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2023 roku”. Ta cykliczna publikacja, która została zaprezentowana w maju, stanowi ważne kompendium wiedzy w tym zakresie. Lwią jej część poświęcono zagrożeniom występującym w górnictwie podziemnym.

Rozmowa z MIROSŁAWĄ NYKIEL, posłanką Koalicji Obywatelskiej, kandydatką do Parlamentu Europejskiego.

ruch zofiówkaPodpisaniem protokołu rozbieżności zakończyły się poniedziałkowe, 10 czerwca, rozmowy pomiędzy zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej a Reprezentatywnymi Organizacjami Związkowymi. W rozmowach wziął udział mediator. Strona społeczna odrzuciła propozycję zarządu, który pomimo „wysoce niesprzyjających warunków rynkowych” zaproponował wzrost o 6,5 proc.

komisjatrojstronnaW Katowicach, w piątek 24 maja, rozpoczęło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Obrady odbywają się Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, uczestniczy w nich minister przemysłu Marzena Czarnecka.

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056