herezniakOd czwartku, 1 sierpnia, Włodzimierz Hereźniak ma objąć stanowisko prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Do tej pory obowiązki prezesa górniczej spółki pełnił Rafał Pasieka, który został powołany na stanowisko wiceprezesa ds. handlu.

Włodzimierz Hereźniak został powołany na stanowisko prezesa zarządu 13 lipca, ale stanowisko ma objąć z dniem 1 sierpnia. Do końca lipca br. Hereźniak wciąż sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w spółce Tauron Ciepło. Jest absolwentem Wydziału Górnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1977 r. jako pracownik techniczny i naukowy zatrudniony w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach. W latach 1982-1993 rozpoczął pracę w górnictwie, w KWK Knurów począwszy od stanowiska sztygara do głównego inżyniera. Następnie objął funkcję Prezesa Zarządu Węglokop Sp. z o.o. oraz był Z-cą Dyrektora Biura ds. Marketingu w Gliwickiej Spółce Węglowej S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu m. in. takimi spółkami jak: Węglozbyt S.A. w Katowicach, Remkoks Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, Polski Koks S.A. w Katowicach oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju. W czasie swojej kariery zawodowej był członkiem wielu Rad Nadzorczych i ich przewodniczącym, m.in. Haldex S.A., Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., C&C GmbH Duisburg.

Wcześniej, bo 3 lipca, rada nadzorcza JSW powołała pozostałych członków zarządu spółki X kadencji - Radosława Załozińskiego na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. ekonomicznych, Rafała Pasiekę na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. Handlu, Artura Wojtkowa na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. pracy i polityki społecznej, Artura Dyczko na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju oraz Tomasza Śledzia na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. technicznych.

źródło: nettg.pl, autor: JM

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056