kopalnia pieklo ARCW kopalniach węgla kamiennego i rudy miedzi występują trudne, bardzo trudne i niebezpieczne klimatyczne warunki pracy. Przyczyna to duża głębokość eksploatacji i związana z nią wysoka temperatura oraz umaszynowienie górnictwa.

Temperatury powietrza w kopalniach węgla i miedzi często przekraczają 30 st. C, przy wysokiej wilgotności powietrza. Jak wynika z danych Wyższego Urzędu Górniczego 2018 r. w kopalniach węgla kamiennego w 346. wyrobiskach zanotowano warunki uprawniające do skrócenia czasu pracy. Szacunkowa liczba pracowników zatrudnionych w tych wyrobiskach w ciągu doby wynosiła około 8 tys.

W kopalniach rud miedzi (w tym w wyrobiskach wykonanych w soli kamiennej) w 2018 r. przekroczenie temperatury stwierdzono w 146. wyrobiskach i rejonach, w których zatrudniano około 6, 5 tys. pracowników.

„Dążenie do poprawy warunków klimatycznych w najbardziej zagrożonych kopalniach wiąże się przede wszystkim z coraz powszechniejszym stosowaniem urządzeń chłodniczych. W 2018 r. w trzech kopalniach węgla kamiennego stosowano centralną klimatyzację, a w siedmiu klimatyzację grupową. Na koniec 2018 r. w kopalniach węgla kamiennego czynnych było około 268 urządzeń chłodniczych klimatyzacji indywidualnej i klimatyzacji grupowej lub centralnej. W dwóch kopalniach rud miedzi stosowano centralną klimatyzację” - czytamy w dokumencie „Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2018 r.”

Ponadto jak podaje WUG: w 2018 r. w O/ZG Lubin pracowało 159 samojezdnych maszyn górniczych z klimatyzacją, w tym: 56 miało klimatyzację zamkniętej kabiny operatora, 103 miały klimatyzację nawiewną (kabina otwarta). W O/ZG Rudna pracowało 298 samojezdnych maszyn górniczych z klimatyzacją, w tym: 227 miało klimatyzację zamkniętej kabiny operatora, 71 klimatyzację nawiewną (kabina otwarta). W O/ZG Polkowice-Sieroszowice pracowały 243 samojezdne maszyny górnicze z klimatyzacją, w tym: 206 miało klimatyzację zamkniętej kabiny operatora, 37 klimatyzację nawiewną (kabina otwarta).

źródło: nettg.pl, autor: AMC, fot.: ARC

Festyn 2019

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056