górnicy wychodzą JGDo 54 zgonów naturalnych doszło łącznie w latach 2014-2018 w polskim górnictwie. W tym 35 (64,8 proc.) w kopalniach węgla kamiennego, 9 w kopalniach odkrywkowych, 3 w górnictwie otworowym oraz 7 w podziemnym nie węglowym. W tym okresie, najwięcej zgonów naturalnych (13 zgonów) odnotowano w roku 2018 – czytamy w najnowszym raporcie Wyższego Urzędu Górniczego pt. „Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie”.

Główną przyczyną zgonów naturalnych w l. 2014-2018 była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa, prowadząca do zawału mięśnia sercowego.

„W 2018 r. odnotowano znaczny wzrost liczby zgonów naturalnych w ruchu zakładów górniczych w stosunku do lat ubiegłych. Zgony te zdarzały się wśród pracowników w różnym wieku i różnym stażu pracy. Bardzo niepokojącym zjawiskiem było kilka przypadków zgonów pracowników z krótkim - kilkudniowym stażem pracy” - podkreślają autorzy raportu.

Analiza tych zgonów według grup wiekowych wykazała, że dominującą grupę stanowili pracownicy w wieku powyżej 50 lat i o stażu pracy większym niż 25 lat.

Zdaniem WUG-u konieczne jest zwrócenia szczególnej uwagi na profilaktykę zdrowotną oraz zakres obowiązujących badań. Prezes WUG skierował w tej sprawie pismo do przedsiębiorców górniczych z prośbą o informację o działaniach zapobiegawczych.

Przedsiębiorcy wskazali na następujące działania w ramach: propagowanie zdrowego sposobu życia, poprzez rozpowszechnianie karnetów wstępu do obiektów sportowych; poszerzenie badań profilaktycznych o diagnostykę pracy układu wydolnościowego serca; wprowadzenie rozwiązań technicznych, zmniejszających wydatek energetyczny pracownika podczas pracy, jak i na drogach dojścia. Kolejne działania to utworzenie w zakładach pracy punktów aptecznych wyposażonych w defibrylatory, zarówno na powierzchni jak i na dole zakładu.

WUG informuje, że obecnie dodatkowe, rozszerzone badania profilaktyczne, są realizowane prawie wyłącznie, w odniesieniu do pracowników własnych zakładów górniczych w ośrodkach zdrowia wskazanych przez pracodawcę.

źródło: nettg.pl, autor: AMC, fot.: Jarosław Galusek/ARC

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056