Trwa unowoczesnianie zakładu mechanicznej przeróbki węgla w ruchu Borynia kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Prowadzona jest modernizacja elewacji obiektu kompleksowego i wymienione zostaną wyeksploatowane prasy komorowe. Zabudowana zostanie również piąta wirówka sedymentacyjno-filtracyjna.

Kopalnia Borynia została oddana do ruchu w grudniu 1971 r. Trzy lata później ruszył zakład przeróbki mechanicznej węgla. Został wyposażony w kompletną technologię wzbogacania węgla oraz kompleksowy system prowadzenia wszystkich operacji przeróbczych, którym poddaje się całość wydobywanego urobku.

- Urobek z szybów wydobywczych wzbogacany jest w pełnym zakresie, a więc wydzielenie kamienia w kruszarkach selektywnych Bradford, wzbogacanie w płuczce zawiesinowej z obciążnikiem magnetytowym, w płuczce osadzarkowej wodnej oraz na drodze flotacji. Obecnie prowadzona jest modernizacja węzła odwadniania najdrobniejszych ziaren do 25 mm poprzez zastępowanie wyeksploatowanych pras komorowych PF ROW 570 prasą komorowo-membranową. Pozwoli to odwodnić odciek z wirówek sedymentacyjno-filtracyjnych, tzw. sedyment, do zawartości wilgoci ok. 25 proc. Dodatkowo zabudowana zostanie piąta wirówka sedymentacyjno-filtracyjna. Ustabilizuje się zatem praca węzła odwadniania flotokoncentratu, zwiększając tym samym jego wydajność - wyjaśnia Jan Kot, kierownik Działu Przeróbki Mechanicznej Węgla.

Nowoczesne wirówki sedymentacyjno-filtracyjne, jak i prasy filtracyjne komorowo–membranowe, należą do najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń stosowanych do odwadniania flotokoncentratów. Warto dodać, że obydwa urządzenia ruch Borynia pozyskał ze zlikwidowanego zakładu przeróbczego w ruchu Jastrzębie, co znacznie obniżyło koszty wymiany parku maszynowego.

Kolejnym etapem modernizacji zakładu przeróbczego będzie zakup, zabudowa i uruchomienie drugiej prasy komorowo-membranowej w celu zamknięcia procesu odwadniania sedymentu w obiekcie kompleksowym. Zmniejszy się zawartość wilgoci w odwodnionym sedymencie i wyeliminowany zostanie proces jego zwałowania oraz zbierania i mieszania z pozostałymi węglowymi produktami wzbogacania.

Na bieżąco prowadzona jest ponadto wymiana przesiewaczy, wirówek odśrodkowych i pomp. W kwietniu br. ukończono wymianę pracujących od 2003 r. dwóch przesiewaczy klasyfikacji wstępnej typu PZ. Z kolei na lata 2019-2022 planowana jest modernizacja węzła odwadniania odpadów flotacyjnych poprzez wymianę pras komorowych PF ROW 570 na trzy prasy Diemme 2000. Te urządzenia pozyskano z zakładu przeróbczego zlikwidowanej kopalni Krupiński.

Warto również wspomnieć, że w ostatnich latach prowadzono modernizację i remonty obiektów budowlanych zakładu przeróbczego, w tym elewacji obiektu kompleksowego. Zakończenie tej inwestycji przewidziano na czerwiec br. Prócz poprawy estetyki podniesie to również izolację akustyczną, poprawi parametry energetyczne obiektu, zwiększy bezpieczeństwo i komfort pracy załogi. W ciągu minionych dwóch lat udało się również przeprowadzić roboty związane z remontem konstrukcji stalowej, żelbetowej i prace antykorozyjne w obiektach należących do zakładu przeróbczego. Poza tym wykonano remont trzech zagęszczaczy promieniowych Dorra i zbiorników kamienia. Zakończenie całości inwestycji planowane jest na 2022 r.

źródło: nettg.pl, autor: Kajetan Berezowski

Festyn 2019

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056