W marcu kopalnie sprzedały ponad 400 tys. t węgla mniej niż w tym czasie wydobyły - wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP). Niesprzedany węgiel trafił na przykopalniane zwały, gdzie w końcu marca znajdowało się już ponad 2,4 mln t surowca.

W poniedziałek Agencja opublikowała dane dotyczące wydobycia i sprzedaży węgla w trzecim miesiącu tego roku. W marcu polskie kopalnie wydobyły ponad 5,4 mln t tego surowca, a jego miesięczna sprzedaż nieznacznie przekroczyła 5 mln t. Miesiąc wcześniej wydobycie było zauważalnie niższe i wyniosło ok. 4,8 mln t, a wielkość sprzedaży zbliżyła się do 5 mln t.

Zanotowane w marcu 2019 r. wyniki są niższe od osiągniętych w tym samym okresie roku 2018, kiedy wielkość wydobycia węgla przekroczyła 5,6 mln t, a jego sprzedaż była nieznacznie tylko mniejsza od tego poziomu.

W marcu br. wielkość wydobycia węgla była o ponad 400 tys. t wyższa od miesięcznej wielkości sprzedaży, co oznacza wzrost ilości węgla na zwałach. Stan zapasów węgla w końcu marca br. ARP szacuje na ponad 2,4 mln t, wobec ok. 2 mln t miesiąc wcześniej i blisko 1,6 mln t przed rokiem. Tym samym stan zapasów pod koniec marca br. był o ponad 800 tys. t wyższy niż w tym samym okresie zeszłego roku.

Jak podała ARP, w końcu marca br. polskie kopalnie zatrudniały ok. 83 tys. pracowników.

Na wielkość zwałów węgla przy kopalniach wpływają również opóźnienia w odbieraniu zakontraktowanego węgla przez elektrownie. 18 kwietnia wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski poinformował, że przy kopalniach Polskiej Grupy Górniczej znajduje się ok. 800 tys. t surowca, zapłaconego już przez firmy energetyczne, ale nieodebranego.

Wiceminister oszacował także, że spowodowana wzmożonym importem węgla nadwyżka tego surowca na krajowym rynku może sięgać obecnie ok. 6 mln t, co może tworzyć presję na obniżenie cen węgla w niektórych segmentach rynku. W ub.r. do Polski sprowadzono rekordową ilość 19,7 mln t węgla, głównie z Rosji.

źródło: nettg.pl

Festyn 2019

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056