deputaty WGOsoby uprawnione, w tym głównie wdowy i sieroty po górnikach, złożyły nieco ponad 7 tys. wniosków o rekompensatę (wysokości 10 tys. zł) za utracone prawo do bezpłatnego węgla. Tymczasem, jak wynika z wyliczeń resortu energii, należą się one niemal 24 tysiącom osób!

Spółki górnicze od czerwca będą wypłacać to finansowane z budżetu państwa świadczenie. Jak poinformował w Katowicach w poniedziałek, 25 lutego, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, liczba wniosków jest znacznie poniżej oczekiwań. Dlatego konieczne jest informowanie o możliwości wystąpienia o rekompensatę.

Wnioski o rekompensaty dla, jak się szacuje, ponad 24 tys. osób, są przyjmowane od 22 stycznia do 23 kwietnia. W przyszłym tygodniu, podczas specjalnej konferencji, resort energii chce podsumować przebieg akcji i zachęcić pozostałych uprawnionych do wypełnienia i złożenia dokumentów. Na razie, mimo że akcja jest na półmetku, złożyła je niespełna trzecia część uprawnionych.

- Jeśli ktoś zaspał, to chcielibyśmy przypomnieć mu o terminie - powiedział Tobiszowski. - Spodziewaliśmy się większej ilości wnioskujących już w pierwszym okresie przyjmowania dokumentów. Jeszcze są rezerwy, na pewno wniosków powinno być powyżej 10 tys. - ocenił.

Rok temu uprawnionym na mocy wcześniejszej ustawy wypłacono 200 tys. rekompensat. Obecnie ustawodawca wyznaczył trzymiesięczny termin, by wszyscy uprawnieni mogli zdążyć z dokumentami. Ustawa nie przewiduje możliwości składania wniosków po terminie - spóźnione wnioski nie będą rozpatrzone. To ostatnia szansa na uzyskanie rekompensaty.

Przysługują one m.in. wdowom, wdowcom i sierotom po górniku, emerycie lub renciście, mającym ustalone uprawnienie do renty rodzinnej, a także emerytom, emerytkom i rencistom pobierającym zamiast emerytury lub renty świadczenie korzystniejsze po współmałżonku, oraz osobom przebywającym na świadczeniach przedemerytalnych, mającym ustalone uprawnienie do świadczenia przedemerytalnego.

Wnioski są przyjmowane w 18 punktach, uruchomionych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, Jastrzębską Spółkę Węglową, Tauron Wydobycie i Lubelski Węgiel Bogdanka.

źródło: nettg.pl, autor: Aldona minorczyk-Cichy, fot.: Witold Gałązka 

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056