Jastrzębska Spółka Węglowa zwarła porozumienie dotyczące organizacji praktycznej nauki zawodu oraz zatrudnienia w spółce z dyrekcją Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach. Będzie to dotyczyło absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia (odpowiednik szkoły zawodowej).

Podpisane porozumienie dotyczy uczniów rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2019/2020 w zawodzie automatyk, a od roku szkolnego 2020/2021 w zawodzie ślusarz. To już drugie porozumienie podpisane pomiędzy stronami. Wcześniej zawarto porozumienie dotyczące uczniów klas górniczych, którzy rozpoczęli naukę od roku szkolnego 2017/2018 w technikum, jak i Branżowej Szkole I Stopnia.

Na poziomie technikum chodzi o uczniów kształcących się w zawodach: technik automatyk, technik elektryk, technik górnictwa podziemnego, a także w zawodach: elektryk i górnik eksploatacji podziemnej na poziomie Branżowej Szkoły I Stopnia. Szansę na zatrudnienie będą mieli jedynie ci absolwenci, którzy podczas egzaminów potwierdzą wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie. W zależności od potrzeb kadrowych, JSW zatrudni absolwentów pozostałych zawodów i specjalności górniczych.

- Nasza Spółka przywiązuje ogromną wagę do tego, aby mieć właściwie przygotowanych pracowników. Podpisana umowa jest sygnałem dla młodych ludzi, że jesteśmy stabilną firmą, która potrzebuje dobrze wykształconych pracowników – powiedział Artur Wojtków, zastępca prezesa JSW ds. pracy i polityki społecznej tuż po podpisaniu porozumienia.

Praktyki zawodowe mają się odbywać w kopalni Budryk w Ornontowicach, z którą szkoła od wielu lat współpracuje. Pod porozumieniem podpisał się Artur Wojtków, zastępca prezesa JSW ds. pracy i polityki społecznej oraz Teresa Stasik-Szyszka, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach.

źródło: nettg.pl, autor: JM

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056