b marcinkiewiczBogdan Marcinkiewicz był dzisiaj gościem PZZ „KADRA". Prezydium naszego Związku spotkało się panem euro-posłem w celu omówienia ostatnich problemów dotykających śląskich pracowników i polskiego górnictwa.

Pan poseł w dyskusji z Przewodniczącym D. Trzcionką wspominał o swoich licznych inicjatywach i długiej pracy na rzecz naszego regionu w instytucjach unijnych w Brukseli. Prezydium Kadry docenia 4 letnie zaangażowanie Bogdana Marcinkiewicza w organizację  Europejskich Dni Węgla, Europejskiego Stołu Węglowego, Europejskiego Stołu Łupkowego i innych inicjatyw, które przybliżały problemy Śląska i polskiego górnictwa innym europejskim decydentom.
Marcinkiewicz to silny głos dla Śląska, który często poruszał niełatwe dla nas problemy, często zabierał głos w imieniu mieszkańców naszego regionu i w jego sprawach. Jego wieloletnie doświadczenie i duża wiedza dotycząca problemów energetyki i górnictwa - służyły dotychczas pracownikom na Śląsku. Kadra nie zapomina i docenia jego działalność.

W czasie dyskusji z europosłem Przewodniczący Dariusz Trzcionka omówił bieżącą sytuację i problemy pracowników górnictwa i innych branż oraz ostatnie spotkania z przedstawicielami polskiego rządu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Europoseł Bogdan Marcinkiewicz przypominał o jego pracy w Parlamencie Europejskim w sprawie pakietu energetyczno-klimatycznego, protokołu z  Kioto czy bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

Europoseł Bogdan Marcinkiewicz deklarował również swoją gotowość do kolejnych spotkań z pracownikami śląskich kopalń, związkami zawodowymi oraz jest otwarty na nasze postulaty i problemy.

Informacja o Bogdanie Marcinkiewiczy na jego stronie internetowej TUTAJ

źródło: kadra.org.pl

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056