Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA" każdego roku angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Tym razem pomoc skierowana została bezpośrednio w stronę dzieci. Zdecydowano by wcześniej zgromadzone środki pieniężne przeznaczyć na pomoc w zorganizowaniu półkolonii letnich. W dniu 02 lipca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Bytomiu w obecności Prezydenta Bytomia Damiana Bartyli i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bytomiu Danuty Skalskiej odbyło się spotkanie członka prezydium Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA" Grzegorza Herwy i członka zarządu głównego PZZ „KADRA" Mariusza Wakuły z kierowniczką świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bytomiu Aleksandrą Kamińską, której towarzyszyła czwórka dzieci.

dzieci1dzieci2

Celem spotkania było uroczyste przekazanie zebranych pieniędzy  podczas „Karczmy Piwnej PZZ KADRA - 2012" w kwocie 4900 złotych. Pieniądze te przeznaczone będą na dofinansowanie posiłków uczestników półkolonii letnich w których udział wezmą dzieci pochodzące z rodzin ubogich będących pod opieką MOPR. Półkoloniami objętych będzie 43 uczestników. Oprócz opłacenia posiłków będzie można sfinansować wyjście na kąpielisko i do kina. Ponadto dzieci zostały obdarowane koszem słodyczy. Dzieci z kolei przygotowały okolicznościowe laurki i serduszka, którymi obdarowali reprezentantów  PZZ „KADRA" i władz samorządowych.

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056