BAELGUS upublicznił wyniki Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Badania wskazują, że w III kwartale 2012r. współczynnik aktywności zawodowej wynosił 56,2 %. W analizowanym przez GUS III kwartale 2012r. przeciętny tygodniowy czas pracy we wszystkich miejscach pracy wyniósł 41,8 godz. (w miastach 40,8 godz., na wsi 42,9 godz.) i ukształtował się na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku, a w stosunku do poprzedniego kwartału był dłuższy o blisko 2 godz. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, kobiety pracowały krócej niż mężczyźni. Przeciętny tygodniowy czas pracy kobiet wyniósł 39,2 godz., a mężczyzn 43,8 godz. W analizowanym kwartale stopa bezrobocia ogółem wyniosła 9,9%, natężenie bezrobocia wzrosło w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku (o 0,6 p.proc.). Wyniki wskazują na wzrost liczby bezrobotnych szczególnie w grupie mężczyzn, mieszkańców miast, absolwentów, poprzednio pracowników sektora usługowego. Badania wskazały, że największą przyczyną zaprzestania pracy wśród pracowników było wygaśnięcie umowy o pracę na czas określony (35%), likwidacja zakładu pracy lub stanowiska pracy (33,9%).

 

Więcej...>>

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056