mrr_009W dniu 16 listopada w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja pt. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - założenia do Umowy Partnerstwa". Konferencja była spotkaniem konsultacyjnym w ramach prac Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nad przygotowaniem systemu wdrożenia budżetu unijnego na lata 2014-2020. W konferencji uczestniczyła Pani Minister Elżbieta Bieńkowska oraz Marszałek woj. śląskiego Adam Matusiewicz oraz samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i społecznych województwa śląskiego i małopolskiego.

 

Więcej...>>