monety Porozumienie Związków Zawodowych „Kadra", ustosunkowując się do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw,  jest przeciwne podwyższeniu wieku przejścia na emeryturę dla kobiet i mężczyzn do 67 roku życia.

 

 

 

Więcej... >>

źródło: www.kadra.org.pl

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056