csrg policjaNa zaproszenie Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu policyjni pirotechnicy wzięli udział w szkoleniu. Wspólnie ćwiczenia przeprowadzono na terenie Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. W jednodniowych działaniach mundurowi wraz z ratownikami przećwiczyli ewentualne warianty działania na wypadek wystąpienia zagrożenia - poinformowali w komunikacie przedstawiciele śląskiej policji.

W strukturach Policji funkcjonują grupy, których zadaniem jest rozpoznanie, a także neutralizacja niebezpiecznych materiałów wybuchowych. W skład tych grup wchodzą specjalnie wyszkoleni policjanci, którzy nabyli uprawnienia w zakresie rozpoznania minersko-pirotechnicznego oraz pracy na wysokości. Nieetatowe grupy policjantów funkcjonują w komendach miejskich i powiatowych, a także etatowe, w strukturach pododdziału kontrterrorystycznego policji. Wyposażeni w odpowiedni sprzęt, wiedzę i doświadczenie są gotowi codziennie stawić czoła nagłym zdarzeniom, w których niezbędna jest neutralizacja niebezpiecznych znalezisk i nie tylko. Najważniejsza cecha ich działania to profesjonalizm. To od nich zależy, czy na miejscu zdarzenia będzie bezpiecznie. Warunkiem bycia w ciągłej gotowości i podjęcia działań w każdych warunkach jest nieustanne doskonalenie swoich umiejętności. 

W poniedziałek 10 października na terenie Zabytkowej Kopalni Srebra odbyło się szkolenie policyjnych pirotechników. Kilkunastoosobowa grupa policjantów szkoliła się pod okiem ratowników-instruktorów z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Zakres doskonalenia opierał się na kilku wariantach współdziałania w sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego lub mienia. Do takich należały między innymi ewakuacja osoby uwięzionej w szybie górniczym i na wysokości, a także rozpoznanie i neutralizacja ładunku wybuchowego na terenie kopalni. Wymiana doświadczeń pomiędzy ratownikami i policjantami pozwoli odpowiednio przygotować ich na podjęcie wspólnych działań ratowniczych, gdy będzie taka potrzeba.

Po części praktycznej szkolenia odbyło się oficjalne podsumowanie, w którym udział wziął komendant powiatowy policji w Tarnowskich Górach mł. insp. Sławomir Bylicki, przedstawiciele Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego oraz zaproszeni goście. W trakcie omówienia wspólnych działań organizatorzy, jak i uczestnicy szkolenia wyrazili głęboką chęć i nadzieję, na kontynuację dalszej współpracy.

źródło: nettg.pl, autor: JM, fot.: KWP w Katowicach

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056