konferencja rybnik3W poniedziałek, 6 czerwca, w Rybniku rozpoczęła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Energia, środowisko, eksploatacja kopalin – zarządzanie i zrównoważony rozwój” (Energy, Environment, Intelligent Use of Minerals: Management and Sustainable Development). Konferencja potrwa do czwartku, 9 czerwca.

Oprócz sesji naukowych program konferencji obejmuje także także wyjazdy studyjne do zakładów energetyczno-górniczych, zakładów „okołogórniczych”, a także do miejsc zagospodarowania działalności pogórniczej w środowisku naturalnym. Uczestnicy będą mieli okazję odwiedzić m.in. oddziały KWK ROW Polskiej Grupy Górniczej. W ruchu Jankowice zaplanowano wizytę w wyrobisku udostępniającym, gdzie będzie można zobaczyć nowoczesny kombajn ścianowy; w ruchu Chwałowice - ścianę o dużej koncentracji wydobycia oraz nowoczesną centralną stację pomp wysokociśnieniowych do zasilania obudów ścianowych; w ruchu Marcel – wychodnię upadowo-transportową z odstawą urobku na powierzchnię, a w ruchu Rydułtowy – układy transportowe materiału i ludzi – zajezdnię oraz infrastrukturę.

Organizatrami konferencji są: dyrekcja Centrum Kształcenia Ustawicznego - filia Politechniki Śląskiej oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej Oddział CKI Rybnik.

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Patronat główny nad konferencją objęła Polska Grupa Górnicza, a partnerem jest LW Bogdanka.

źródło: nettg.pl, autor: JM, fot.: mat.prasowe

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056