opryski PGGPod hasłem Stan epidemii - dobre praktyki Polska Grupa Górnicza i należący do Grupy PZU Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (PZUW) rozpoczęły we wtorek kampanię edukacyjno-informacyjną poświęconą standardom i właściwym sposobom działania w warunkach zagrożenia epidemicznego.

Od początku epidemii infekcję SARS-CoV-2 potwierdzono u ok. 6 tys. pracowników Polskiej Grupy Górniczej. Szczyt epidemii w kopalniach miał miejsce wiosną zeszłego roku. Sytuację opanowano wówczas m.in. dzięki powszechnym badaniom przesiewowym prowadzonym przez wiele tygodni z pomocą służb sanitarnych i wojska - łącznie przeprowadzono ponad 65 tys. takich testów. Na początku czerwca br. PGG rozpoczęła akcję szczepienia ponad 7 tys. pracowników i członków ich rodzin.

Zainaugurowane we wtorek szkolenia dotyczą działania kopalń w warunkach zagrożenia epidemicznego - szczególnie bezpieczeństwa załogi, zaangażowania pracowników w rozwiązywanie kryzysów i metod radzenia sobie ze stresem, a także rzetelnej i efektywnej komunikacji kryzysowej, w tym zapobiegania szerzeniu się fałszywych informacji. Ważną rolę w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych pełni kadra kierownicza, do której skierowana jest wybrana część szkoleń.

Przedstawiciele zatrudniającej ponad 39,5 tys. osób Polskiej Grupy Górniczej wskazują, że kryzys, jakiego doświadczyła spółka na skutek pandemii COVID-19, zwrócił uwagę na potrzebę wypracowania odpowiednich standardów i procedur postępowania w podobnych sytuacjach.

- Dlatego rozpoczynamy kampanię na rzecz dobrych praktyk, które w krytycznych sytuacjach mają nam zapewnić efektywne działanie i chronić pracowników - wyjaśnił we wtorek prezes największej górniczej spółki Tomasz Rogala.

Przypomniał, że kryzysy wynikające z zagrożenia epidemicznego niosą ze sobą ryzyko dłuższych przestojów w kopalniach, zaś zatrzymanie ich pracy może nie tylko powodować straty, ale też zagrażać bezpieczeństwu górników, potęgując ryzyko naturalnych podziemnych zagrożeń. Tym istotniejsze dla spółki jest wypracowanie organizacyjnych i zarządczych procedur zapobiegających kryzysom.

Prezes TUW PZUW Rafał Kiliński zauważył, że ze względu na specyfikę pracy górników, pandemia dotknęła ich w szczególnie dotkliwy sposób.

- Ze złych doświadczeń chcemy wyciągać dobre wnioski i zapobiegać zagrożeniom na przyszłość. Temu ma służyć projekt, który wspieramy tym chętniej, że idea ubezpieczeń wzajemnych polega właśnie na solidarności i wzajemnej pomocy - wyjaśnił prezes towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Projektowi Stan epidemii - dobre praktyki, który potrwa do grudnia, będzie towarzyszyć kampania informacyjna w ogólnopolskich i lokalnych mediach. Partner PGG w tym przedsięwzięciu - TUW PZUW z Grupy PZU - to największe w Polsce towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych. Ubezpiecza podmioty gospodarcze, w tym największe spółki Skarbu Państwa, a także szpitale, samorządy, instytucje administracji publicznej, uczelnie oraz diecezje i zakony. Specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnych i komunikacyjnych. Działa na zasadzie non-profit.

źródło: nettg.pl, fot.: PGG

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056