Jak poinformowali przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej, dzięki zmodernizowaniu istniejących źródeł wytwórczych elektrociepłowni „Chwałowice” oraz wybudowaniu tam nowego, wysokosprawnego źródła kogeneracyjnego o mocy około 20MW, odbiorcy przyłączeni do miejskiej sieci ciepłowniczej w Rybniku będą mieli zapewnione nieprzerwane dostawy ciepła po 2022 r. Inwestycję zrealizuje PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa we współpracy z Polską Grupą Górniczą oraz PGE Energia Ciepła.

Jak przypominają przedstawiciele górniczej spółki, 18 grudnia 2017 r. w Rybniku zawarte zostało porozumienie, dotyczące współpracy dla zapewnienia ciągłości zasilania w ciepło mieszkańców Rybnika, pomiędzy władzami miasta a spółkami: PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa – operatorem sieci ciepłowniczej w Rybniku, Polską Grupą Górniczą – zarządzającą obecnie elektrociepłownią Chwałowice, lokalnym źródłem energii i ciepła, a także PGE Energia Ciepła z Grupy PGE.

"Zakończone właśnie analizy techniczne i ekonomiczne wykazały, że najefektywniejszym wariantem realizacji projektu, z perspektywy inwestora jak i mieszkańców Rybnika, jest rozbudowa istniejącej elektrociepłowni Chwałowice. o kogeneracyjny układ gazowy o mocy około 20MW oraz modernizacja i dostosowanie istniejących kotłów węglowych do unijnych standardów emisyjnych dla źródeł średniej wielkości, czyli tzw. dyrektywy MCP. Zrealizowane przez sygnatariuszy porozumienia analizy wykazały, że zagwarantowanie stabilnych i nieprzerwanych dostaw ciepła dla Rybnika poprzez uciepłownienie dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Rybnik wiązałoby się z istotnymi podwyżkami opłat za ciepło dla odbiorców końcowych. Do wyprowadzenia ciepła z elektrowni niezbędne byłoby bowiem wybudowanie przez właściciela sieci, czyli PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa, magistrali o długości ok. 3 km. Koszt takiej inwestycji wyniósłby ok. 50 mln zł i przekładałby się na wzrost rachunków za ciepło"- można przeczytać w nadesłanej informacji.

Przedstawiciele PGG argumentują, że produkcja ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną, czyli w kogeneracji, to najbardziej efektywne i optymalne kosztowo rozwiązanie, również z punktu widzenia odbiorcy końcowego. Takie rozwiązanie będzie miało również miało wpływ na wyeliminowanie niskiej emisji, która jest głównym źródłem smogu w miastach.

źródło: nettg.pl, autor: JM

Festyn 2019