elektrownia wikimediaZarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o pilną interwencje w sprawie planów Polskiej Grupy Energetycznej, która zamierza zbudować blok gazowy o mocy 700 MW w elektrowni w Rybniku. "To działanie sprzeczne z rządowym Programem dla Śląska i interesem gospodarczym naszego regionu" - oceniają związkowcy.

Informację o sprzeciwie i interwencji śląsko-dąbrowskiej Solidarności zamieszczono w czwartek, 28 marca, na stronie internetowej związku w artykule pt. "Wsparcie dla importowanego gazu kosztem polskiego węgla".

Zarząd Regionu przyjął w środę, 27 marca, w Katowicach stanowisko, w których uznał, że zapowiedź PGE o inwestycji w blok gazowy w Rybniku oznacza w praktyce rezygnację z budowy wysokosprawnego bloku węglowego o podobnych parametrach.

"Rybnicka elektrownia ze względu na swoje położenie w sąsiedztwie kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego stanowi idealne miejsce do ulokowania zapisanych w Programie dla Śląska inwestycji z zakresu nowoczesnej, niskoemisyjnej energetyki węglowej, wysokosprawnej kogeneracji oraz rozbudowy sieci ciepłowniczej. Budowa bloku gazowego w Rybniku przekreśli te ambitne plany" – czytamy w stanowisku zaadresowanym do premiera Mateusza Morawieckiego.

Plany PGE dotyczące elektrowni w Rybniku władze śląsko-dąbrowskiej Solidarności odbierają "jako kolejny przykład wspierania przez spółki energetyczne będące pod kontrolą Ministerstwa Energii importowanego gazu, kosztem węgla produkowanego w polskich kopalniach".

"Trudno ocenić takie postępowanie inaczej, niż jako celowe działanie na szkodę polskiego interesu gospodarczego i bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju" – brzmi stanowisko władz śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Członkowie władz śląsko-dąbrowskiej Solidarności ostrzegli, że kontynuacja antywęglowej polityki inwestycyjnej PGE w Rybniku "spotka się ze stanowczą reakcją związku".

"Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność był inicjatorem powstania Programu dla Śląska i wykorzysta wszelkie dostępne środki, aby wyegzekwować realizacje zapisów tego kluczowego dla przyszłości naszego regionu dokumentu" – napisali związkowcy w stanowisku wysłanym do premiera rządu RP.

Przypomnijmy, że 13 marca, nazajutrz po ogłoszeniu wyników finansowych PGE za 2018 r., podczas konferencji analitycznej wiceprezes PGE Ryszard Wasiłek ujawnił plan budowy trzech bloków gazowych (700 MW każdy) w elektrowniach Dolna Odra (zespół siłowni koło Szczecina) i - dodatkowo - w Rybniku. Dzień wcześniej oficjalnie informowano tylko o inwestycji w dwa bloki gazowe w Dolnej Odrze. Wiceprezes Wasiłek podał wiadomość o trzecim bloku gazowym w Rybniku w kontekście starań PGE o rozpisanie wspólnegu przetargu na trzy bloki CCGT. Po tej wypowiedzi, nagłośnionej przez Polską Agencję Prasową oraz ISB News, biuro prasowe PGE nie podało żadnego komunikatu o bloku rybnickim na oficjalnym portalu korporacyjnym PGE.

Dotychczas wiadomo było jedynie o budowie w elektrowni Dolna Odra: w drugim kwartale tego roku ma zostać wybrany generalny wykonawca a uruchomienie 2 bloków gazowych pod Szczecinem zaplanowano na końcówkę 2023 r.

"Oprócz dwóch bloków gazowych w Dolnej Odrze planujemy podobny blok, podobnej klasy w Rybniku. Dążymy wręcz, by to były trzy bloki tej samej klasy, tego samego producenta. Być może zrobimy jeden duży przetarg na trzy bloki, zobaczymy jak to się ułoży pod względem czasowym" - powiedział 13 marca wiceprezes Wasiłek, zastrzegając jednak, że "nie jest to na razie pewne, bo dotychczasowy harmonogram zakłada budowę jednostek w Dolnej Odrze wcześniej niż tej w Rybniku".

źródło: nettg.pl, autor: WIG, fot.: Wikimedia