- Ochrona klimatu i ochrona powietrza przede wszystkim przed pyłem, smogiem to jest także nasza sprawa, sprawa każdego domu, gospodarstwa, żeby mieszkańcowi Raciborza i każdego innego miasta drgnęła ręka zanim włoży do pieca śmieci, zanim zacznie palić plastik – mówił w Raciborzu na spotkaniu z mieszkańcami miasta w piątek, 7 grudnia prezydent RP Andrzej Duda, który wyjaśniał też znaczenie swoich wypowiedzi na COP24 w obronie polskiego węgla.

Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Raciborza wyraził przekonanie, że do rozwoju tego miasta przyczyni się wielki Program dla Śląska, przyjęty przez rząd i przewidujący na Śląsku inwestycje na łączną kwotę 55 mld zł. Zapewnił też, że będzie starał się wspierać te wysiłki.

Pieniądze na nowczesny przemysł i gospodarkę

Prezydent odniósł się również do trwającego w Katowicach COP24 i ochrony klimatu, podkreślając, że chciałby, aby pieniądze w Polsce były inwestowane w budowę nowoczesnego przemysłu i innowacyjną gospodarkę.

– Po to, żebyśmy mogli pogodzić rozwój gospodarczy, korzystanie z energii, także tej węglowej z ochroną klimatu – mówił Andrzej Duda, dodając, że potrzeba do tego coraz nowocześniejszych technologii.

Do smogu przyczynia się każdy komin

- Ochrona klimatu i ochrona powietrza przede wszystkim przed pyłem, smogiem to jest także nasza sprawa, sprawa każdego domu, gospodarstwa, żeby mieszkańcowi Raciborza i każdego innego miasta drgnęła ręka zanim włoży do pieca śmieci, zanim zacznie palić plastik – akcentował.

Prezydent zaznaczył, że do tworzenia smogu przyczynia się każdy komin. Dlatego zwrócił się o korzystanie z takich paliw, które oszczędzają czyste powietrze, żebyśmy mieli mniej smogu.

- Prosiłbym też, aby władze miejskie, powiatowe, wojewódzkie o to apelowały, bo trzeba to powtarzać. Każdy indywidualnie ma szansę przyczynić się do ochrony powietrza – podkreślił.

Just Transition - sprawiedliwie i solidarnie bronić klimatu

Andrzej Duda wyraził radość z przyjęcia podczas COP24 zaproponowanej przez Polskę deklaracji „Just Transition”.

- Ona mówi o tym, że działania zmierzające do ochrony klimatu, także te dekarbonizacyjne, muszą być realizowane w sposób sprawiedliwy i solidarny, to znaczy uwzględniający także lokalne, regionalne i krajowe potrzeby społeczne i możliwości, jakie w danym państwie istnieją – dodał.

Prezydent mówił, że w Polsce PKB cały czas wzrasta, a emisyjność spada. Powtórzył, że istota działania polega na unowocześnianiu gospodarki, zamianie miejsc pracy w przestarzałym przemyśle na miejsca pracy w nowoczesnym przemyśle.

Mądra transformacja, godne życie, ochrona środowiska

- Na tym polega cała istota. Aby ludzie nie tracili pracy, a wręcz przeciwnie, żeby powstawały nowe miejsca pracy – i o to musimy się starać i wierzę głęboko, że tak będzie starał się działać polski rząd – zaznaczył, dodając, że o tym myślał, wypowiadając niedawno do górników słowa, że nie pozwoli zamordować polskiego przemysłu wydobywczego, polskiego górnictwa.

- Chodzi o to, aby dokonywać mądrej transformacji, żeby stwarzać szanse dla ludzi do godnego życia, do godnej pracy za godną płacę, a przy okazji, żeby starać się chronić klimat w jak największym stopniu, rozwijając zarazem polską naukę. Na tym w moim przekonaniu polega odpowiedzialne rządzenie. Chciałbym, żebyśmy tak umieli gospodarować – podsumował Andrzej Duda.

Przed spotkaniem z mieszkańcami prezydent rozmawiał z samorządowcami, przedstawicielami społeczności lokalnej oraz posłami.

źródło: nettg.pl, autor: WIG