chwalowice bramaJednym z przykładów dobrej współpracy pomiędzy Kompanią Węglową a samorządami jest przebudowa ulicy Prostej w Rybniku. Prosta, poprowadzona po nowym śladzie, spełnia funkcję południowej obwodnicy miasta. Pod koniec lipca nastąpił odbiór tej inwestycji, zrealizowanej dzięki ugodzie miasta z kopalnią Chwałowice.

Umowa zakładała, że obie strony podzielą się kosztami przebudowy całego układu komunikacyjnego w tamtym rejonie. Kopalnia sfinansowała 71 proc. przedsięwzięcia, a miasto 29 proc. Rejon ulicy Prostej w Rybniku, gdzie łączą się drogi wojewódzkie nr 929 i nr 935, jest szczególnie narażony na skutki eksploatacji górniczej. Intensywne wydobycie prowadzone przez kopalnię Chwałowice rozpoczęło się w tym rejonie w 1968 r. i trwało z niewielkimi przerwami do 2009 r. W efekcie na powierzchni doszło do znacznych uszkodzeń jezdni, przy obniżeniach wynoszących ok. 14 proc. Planowana eksploatacja powodowałaby dalszą degradację drogi, dlatego zdecydowano się na poprowadzenie jej po nowym śladzie. Obecnie droga przebiega poza intensywnymi wpływami eksploatacji górniczej, dzięki czemu w przyszłości liczba szkód będzie znacznie mniejsza albo w ogóle niezauważalna.

źródło: nettg.pl, autor: Anna Zych

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056