Inne

PITDo końca tego miesiąca musimy się rozliczyć z fiskusem. Składanie deklaracji podatkowej to także okazja, aby wesprzeć organizacje pożytku publicznego, w których gronie znajduje się Fundacja Rodzin Górniczych. Więcej...>>

Źródło: nettg.pl

weglarzTo, że wiosna bardziej przypomina zimę, nie jest większym zmartwieniem dla elektrowni i ciepłowni, czyli dla gigantycznych odbiorców węgla kamiennego. Z takiej aury cieszą się autoryzowani sprzedawcy węgla i operatorzy jego składów. Smucą się ci, którzy zakładali, że wiosna przyjdzie w połowie marca, i nie kupowali węgla na zapas. Ci mają powód do zmartwienia. I przyczynek do nieplanowanych wydatków. Więcej...>>

Autor: Andrzej Bęben Źródło:nettg.pl

IPANa zaproszenie IPA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji) członkowie ZZ „KADRA" będą mogli wziąć udział w 4 Biathlonie IPA, który organizowany jest w dniu 4 maja 2013 roku. Zawody odbędą się na terenie strzelnicy EMJOT przy ul. Harcerskiej 3b w Chorzowie (WPK i W na terenie Ośrodka Harcerskiego). Każdy z uczestników do pokonania będzie miał 3 pętle po 2 kilometry każda oraz 2 strzelania po 10 nabojów (1 raz z broni krótkiej i 1 raz z broni długiej). Bezpośrednio po zakończeniu konkurencji biegowej i strzeleckiej, należy zameldować się w miejscu dodatkowych ocenianych konkurencji sprawnościowych (rzut granatem do celu, skok w dal z miejsca, pchnięcie kulą). Więcej...>>

BAELGUS upublicznił wyniki Badań Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Badania wskazują, że w III kwartale 2012r. współczynnik aktywności zawodowej wynosił 56,2 %. W analizowanym przez GUS III kwartale 2012r. przeciętny tygodniowy czas pracy we wszystkich miejscach pracy wyniósł 41,8 godz. (w miastach 40,8 godz., na wsi 42,9 godz.) i ukształtował się na poziomie zbliżonym do ubiegłego roku, a w stosunku do poprzedniego kwartału był dłuższy o blisko 2 godz. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, kobiety pracowały krócej niż mężczyźni. Przeciętny tygodniowy czas pracy kobiet wyniósł 39,2 godz., a mężczyzn 43,8 godz. W analizowanym kwartale stopa bezrobocia ogółem wyniosła 9,9%, natężenie bezrobocia wzrosło w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku (o 0,6 p.proc.). Wyniki wskazują na wzrost liczby bezrobotnych szczególnie w grupie mężczyzn, mieszkańców miast, absolwentów, poprzednio pracowników sektora usługowego. Badania wskazały, że największą przyczyną zaprzestania pracy wśród pracowników było wygaśnięcie umowy o pracę na czas określony (35%), likwidacja zakładu pracy lub stanowiska pracy (33,9%).

 

Więcej...>>

Pod takim hasłem rusza akcja nad którą patronat objęła Polska Rada Biznesu. Celem akcji jest wypracowanie rekomendacji dla administracji publicznej, jak efektywnie wałczyć z bezrobociem wśród młodych ludzi i jak zatrzymać emigrację tych najbardziej przedsiębiorczych. Jest to akcja ,która ma również zaktywizować pracodawców do wspierania najmłodszych kadr na rynku pracy. Moment jest doskonały ,bo Komisja Europejska zaproponowała przepisy dotyczące realizacji Inicjatywy na Rzecz Zatrudnienia Młodych. Do podziału są duże pieniądze, Polska liczy na wsparcie w kwocie około 400mln euro(1,2 mld. zł).

Więcej...>>

 

ewusNa prośbę przewdniczącego PZZ "KADRA" Dariusza Trzcionki przyłączamy się do akcji informacyjnej dotyczącej nowego systemu potwierdzania prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ. Zapraszamy wszystkich członków naszego związku, pracowników oraz każdego odwiedzającego naszą stronę internetową do zapoznania z ulotkami informacyjmi na temat wdrażanego systemu .

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056