strajk_26032013W związku z fiaskiem rozmów ze stroną rządową Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy proklamował generalną, solidarnościową akcję strajkową w regionie śląsko-dąbrowskim na dzień 26 marca 2013 roku. MKPS zobowiązuje komitety protestacyjno-strajkowe we wszystkich zakładach pracy, w których przeprowadzono referendum strajkowe, do podjęcia odpowiednich uchwał (wzory uchwał i potrzebnych dokumentów w załączniku) i przekazania ich pracodawcy najpóźniej do dnia 20 marca 2013 roku.

 

Więcej...>>