W środę 6 marca odbyło się drugie spotkanie w temacie wskaźnika wzrostu płac w 2013 r. W pierwszej części spotkania wiceprezes Marek Uszko poinformował stronę związkową, że z uwagi na kończącą się pojemność zwałów, na których zalega już prawie 6,5 mln ton węgla Zarząd podjął uchwałę o zmniejszeniu dobowego wydobycia na większości kopalń od pierwszego marca. W dalszej części swojej wypowiedzi wiceprezes nawiązał do tematu dniówek S+N, stwierdzając, że za pierwsze dwa miesiące roku obserwujemy znaczny spadek ilości dniówek S+N, co świadczy o zaniku „fedrowania" w soboty i niedziele. Krytycznie odniósł się natomiast do propozycji strony związkowej, by dyrekcje kopalń podpisały ze związkami porozumienie dotyczące limitów dniówek S+N. Na pytanie, czy Zarząd rozważa możliwość „fedrowania" 4 dni w tygodniu odpowiedział, że opcja taka nie jest rozważana. Więcej...>>