W dniu 12.09.2012 ZZ „KADRA” KW S.A wystosował do Pana Prezesa Piotra Rykali w związku z informacjami dotyczącymi odmowy wypłacania pracownikom ekwiwalentu z tytułu pomocy szkolnych dla dzieci sześcioletnich odbywających powtórne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

Przytoczone argumenty okazały się słuszne a decyzja zawarta w piśmie jest jednoznaczna. Dlatego prosimy wszystkich pracowników KWK Chwałowice którym odmówiono wypłaty ekwiwalentu o ponowne złożenie wniosku.