chochołów KKW środę rozpoczął się wielki remont szlaku przez grań Tatr Zachodnich. Z uwagi na trudne wysokogórskie warunki i ochronę przyrody, wszystkie prace będą odbywały się ręcznie i potrwają do października przyszłego roku.

Na remont szlaku władze Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) pozyskały fundusze unijne. Koszt projektu to około 3,5 mln zł, z czego 85 proc. to dofinansowanie Unia Europejska.

- Celem projektu, który nosi nazwę " Zmniejszenie presji turystycznej na gatunki i siedliska na obszarze PLC120001 Tatry" jest remont i modernizacja szlaków turystycznych w rejonie Doliny Chochołowskiej poprzez odnowienie nawierzchni, zapewnienie odwodnienia oraz zabezpieczenie przed erozją zdegradowanych terenów w sąsiedztwie ścieżek - wyjaśniła Marta Mazik z TPN.

Dodała, że to wpłynie na skanalizowanie ruchu turystycznego na ścieżkach, zahamowanie wydeptywania siedlisk oraz ich regenerację. Jej zdaniem ważnym aspektem tej inwestycji będzie przeciwdziałanie degradacji siedlisk i poprawa stanu ochrony gatunków zagrożonych.

Dodatkowym działaniem w projekcie jest monitoring i ograniczenie nielegalnej turystyki pieszej i narciarskiej w rejonie objętym projektem.

Prace podzielono na pięć odcinków o łącznej długości ok. 16 km. Wszystkie prace muszą być wykonywane ręcznie, a ekipy będą używały jedynie ręcznych narzędzi jak łopaty, młoty czy sztangi, a do układania szlaku będą wykorzystane lokalne głazy i drewniane żerdzie. Na czas remontu szlaki nie będą zamykane, a tymczasowa ścieżka zostanie poprowadzono obok trwających prac.

- Największym problemem będzie transport materiałów, a okres w którym możliwe będzie prowadzenie prac z uwagi na okres zimowy jest bardzo krótki - dodała Mazik.

Wcześniej podobną inwestycję TPN przeprowadził w masywie Czerwonych Wierchów.

źródło; nettg.pl, fot.: Krystian Krawczyk

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056