W ruchu Wujek kopalni Staszic-Wujek ruszył nowy front wydobywczy. To ściana IIL w pokładzie 407/4, znajduje się w obszarze górniczym ruchu Murcki-Staszic.

Jest usytuowana niżej, niż Ściana VL w pokładzie 405, której eksploatację dopiero co skończyliśmy. Była wydajna i miała miąższość sięgającą 3,4 m.

Górnicy musza przygotować się na fedrowanie w warunkach zagrożenia klimatycznego, wodnego, wybuchem pyłu węglowego, samozapaleniem węgla oraz IV kategorii zagrożenia metanowego.

Trudności zatem brakować nie będzie.

Ruch Wujek zlokalizowany jest na południe od ścisłego centrum Katowic pod dzielnicami Brynów oraz Stara Ligota. W celu ograniczenia wpływów działalności górniczej na powierzchni, wydobycie od kilku lat odbywa się jedynie pod terenami zielonymi rozciągającymi się na południe od trasy DK 8 jedną tylko ścianą.

Kiedy przed rokiem odwiedziliśmy kopalnię eksploatowano wówczas ścianę V w pokładzie 405 w partii L. Kolos liczył na rozruchu 1700 m wybiegu i dawał nawet 2700 t surowca na dobę. Ściana została wybrana, a załoga kontynuuje pracę na nowym froncie eksploatacyjnym. Dodać należy, że ściana II L jest pierwszą z trzech, jakie zaprojektowano do wydobycia w pokładzie 407/4 w polu L. Ma powyżej 1300 m. wybiegu. Kolejne będą podobne.

Warto przypomnieć, że ruch Wujek, ze względu na długoletnią eksploatację, doszedł już do momentu wyczerpania zasobów złóż znajdujących się o obrębie własnego obszaru górniczego. Od kilku lat wydobycie koncentruje się w obszarze górniczym Giszowiec I. Dziesięć lat temu został on odstąpiony Wujkowi przez obecny ruch Murcki-Staszic.

Wujek ma bardzo wszechstronną i co warto podkreślić, zżytą załogą. Wielu górników spędziło w tej kopalni całe swoje zawodowe życie. Równie dobrze potrafią wykonywać zadania na wydobyciu, jak i w przodkach czy w transporcie.

źródło: nettg.pl, autor: KAJ

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056