Osoby w szczególnie trudnej sytuacji życiowej z województwa śląskiego będą miały szansę na zakup tony węgla opałowego z zasobów Polskiej Grupy Górniczej do końca tego roku. A wszystko dzięki pilotażowej współpracy PGG i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Jak informowaliśmy już w portalu netTG.pl, przedstawiciele węglowej spółki i Związku podpisali list intencyjny w tej sprawie.

Jak wyjaśniono, wsparcie w ramach pilotażu kierowane jest dla osób samotnych objętych stałą pomocą społeczną, w tym chorych lub z niepełnosprawnościami, które bez pomocy osób trzecich nie są w stanie zapewnić sobie dostępu do opału. Pomoc polegać ma na umożliwieniu im zakupu jednej tony węgla po cenach obowiązujących w punkcie sprzedaży drobnicowej kopalń PGG.

- Zadaniem samorządów jest bycie blisko mieszkańców i ich potrzeb, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej. Dzięki współpracy z Polską Grupą Górniczą planujemy zabezpieczyć potrzeby grzewcze wąskiej grupy mieszkańców z województwa śląskiego, która z uwagi na szczególnie trudne położenie życiowe takiego wsparcia potrzebuje. Mówimy o osobach, które nie są w stanie samodzielnie dokonać zakupu poprzez sklep internetowy - wyjaśnia starosta bieruńsko-lędziński i członek zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Bernard Bednorz, cytowany w komunikacie ŚZGiP.

Potencjalnych beneficjentów wsparcia w zakupie węgla mają wskazać gminy według ustalonych kryteriów. Wykaz wskazanych beneficjentów zostanie zweryfikowany przez PGG, która sprawdzi między innymi, czy dana osoba w okresie od 11 marca tego roku nie nabyła węgla w sklepie PGG.

- Zainteresowanie naszymi produktami w ostatnich miesiącach jest tak duże, że podczas jednej sesji sprzedażowej loguje się do niego 140 tys. klientów. Potrzebny jest dostęp do Internetu, komputera. Chcemy, by potrzebujący mieszkańcy naszych miast: osoby z niepełnosprawnościami, starsze i samotne, nie zostały bez opału na zimę. Nasza spółka wychodzi naprzeciwko ich potrzebom – podkreśla prezes PGG Tomasz Rogala.

Zakup będzie możliwy gotówką w ramach sprzedaży w punkcie drobnicowym kopalni, zaś odbiory węgla dla tej grupy osób będą dokonywały wykwalifikowane przedsiębiorstwa wskazywane przez gminy lub PGG.

Inicjatorzy pilotażu zachęcają gminy z naszego województwa do udziału w nim. Aby przystąpić do niego, samorządy muszą zaakceptować warunki listu intencyjnego, w tym kryteria dostępu do węgla opałowego z zasobów Polskiej Grupy Górniczej. Wytyczne te powstały w ramach wspólnych prac przedstawicieli samorządów, w tym zwłaszcza ośrodków pomocy społecznej, prawników, ekspertów do spraw zamówień publicznych oraz przedstawicieli Polskiej Grupy Górniczej (koordynowanych przez Śląski Związek Gmin i Powiatów).

Inicjatorzy pilotażu mają świadomość, że przedsięwzięcie to nie zaspokoi wszystkich potrzeb grzewczych w skali regionu. Jednak podkreślają, że inicjatywa jest w zgodzie z jedną z najważniejszych zasad sprawiedliwości społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, jaką jest niesienie pomocy osobom słabszym w celu zabezpieczenia ich najbardziej elementarnych potrzeb.

Śląski Związek Gmin i Powiatów w środę, 19 października, organizuje spotkanie informacyjne dla zainteresowanych gmin. Pilotaż, który wystartował 17 października, potrwa do końca roku. Nie jest wykluczona jego kontynuacja.

źródło: nettg.pl, autor: MD

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056