Polityka kształtowania wynagrodzeń, uzgodnienie warunków dalszego funkcjonowania spółki oraz podniesienie cen do węgla do poziomu ceny referencyjnej to tematy, o których Reprezentatywne Organizacje Związkowe działające w spółce Tauron Wydobycie chcą natychmiast rozmawiać. 

Swoje stanowisko strona społeczna przedstawiła w piśmie, które 28 września skierowano do szefów energetycznego koncernu. Trafiło ono także do premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jacka Sasina, rady nadzorczej Tauron Polska Energia, zarządu Taurona Wydobycie, central związkowych oraz mediów.

„Mając na uwadze brak działań Zarządu TPE w zakresie najistotniejszych tematów dla Tauron Wydobycie, deklarowanych w czasie wcześniejszych spotkań z Reprezentacyjnymi Organizacjami Związkowymi działającymi w Tauron Wydobycie, w szczególności jej dalszego funkcjonowania, żądamy natychmiastowych rozmów w następujących sprawach: polityki kształtowania wynagrodzeń, uzgodnienia warunków dalszego funkcjonowania naszej spółki, podniesienia cen węgla do poziomu ceny refrencyjnej” - napisali w piśmie związkowcy (Jego pełną treść prezentujemy w załączniku). Dodali, że oczekują, aby w spotkaniu udział wzięła reprezentacja właściciela umocowana do podejmowania decyzji.

Strona społeczna zastrzegła, że brak natychmiastowej reakcji będzie dla niej jednoznaczne z zerwaniem prowadzonego dialogu i zmusi związkowców do - jak to określili - podjęcia innych, zdecydowanych działań.

źródło: nettg.pl. autor: MD