hutek boguslaw md 2Jak poinformował Bogusław Hutek, przewodniczący Solidarności w Polskiej Grupie Górniczej, najprawdopodobniej w wtorek (30 listopada) odbędzie się spotkanie z zarządem w sprawie podwyżki wynagrodzeń. Związki zawodowe chcą, aby jeszcze w tym roku pracownicy spółki otrzymali jednorazową rekompensatę.

W środę (24 listopada) odbyło się spotkanie sygnatariuszy umowy społecznej dla górnictwa z wicepremierem Jackiem Sasinem oraz nowo powołanym wiceministrem aktywów państwowych Piotrem Pyzikiem, który ma odpowiadać za górnictwo. Przedstawiciele rządu przedstawili informacje na jakim etapie są negocjacje z Komisją Europejską realizacji umowy społecznej dla górnictwa i możliwości wsparcia kopalń pomocą budżetową.

Jak przekazał Bogusław Hutek rozmowy dotyczyły również sytuacji w PGG oraz postulatów płacowych, z którymi ostatnio wystąpili związkowcy.

- Rozmawialiśmy o sytuacji w PGG, ale będziemy też rozmawiać z zarządem. Pan premier ma jakiś wpływ, ale nie może ingerować całkowicie w spółki. Najpewniej 30 listopada odbędzie się spotkanie z zarządem i będzie dotyczyło wypłaty rekompensat dla pracowników – powiedział Hutek.

Pismo w sprawie postulatów płacowych przedstawiciele pięciu największych central związkowych w PGG - Solidarności, ZZG w Polsce, MZZ „Kadra” Górnictwo, WZZ Sierpień 80 oraz Związku Zawodowego Pracowników Dołowych – skierowali do zarządu spółki w połowie listopada.

„Związki zawodowe wchodzące w skład Pomocniczego Komitetu Sterującego Polskiej Grupy Górniczej S.A. żądają rozpoczęcia przez zarząd rozmów ze stroną społeczną na tematy pracownicze, ze szczególnym uwzględnieniem problemu regulacji płacowych dla pracowników zatrudnionych w PGG S.A.” - można przeczytać w piśmie.

„Galopująca inflacja, wzrost kosztów utrzymania powoduje degradację płac górników. Brak jakichkolwiek podwyżek płac w tym roku doprowadzi nieuchronnie do konfliktu społecznego. Zwiększona koniunktura na węgiel kamienny oraz wzrost wydajności upoważnia nas do żądania podwyżki wynagrodzeń” - czytamy dalej w dokumencie.

Autorzy pisma przekazali również, że w przypadku braku reakcji zarządu na swoje żądania będą musieli skorzystać z możliwości przewidzianych ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Związkowcy chcą, aby pracownicy firmy jeszcze w tym roku otrzymali jednorazową rekompensatę wynikającą m.in. z rosnących kosztów utrzymania.

źródło; nettg.pl, autor: JM, fot.: Maciej Dorosiński