szczygliwce sciana arcPowraca temat emerytur górniczych. Już 2 grudnia, tuż przed Barbórka, zapraszamy wszystkich zainteresowanych poradą eksperta ZUS do telefonicznego kontaktu. W godz. od 12.00 do 14.00 będzie można zasięgnąć opinii w swojej sprawie.

Emerytury górnicze obliczane są według starych zasad oznacza to, że ich wysokość zależy m.in. od stażu pracy, wysokości osiąganych zarobków, od zastosowanych przeliczników górniczych i od kwoty bazowej obowiązującej w dacie złożenia wniosku. Nowe przepisy, które będą obowiązywać od stycznia 2022 r. wprowadzą kilka zmian w zakresie ponownego przeliczenia emerytur obliczanych według starych zasad (w tym emerytur górniczych).

Od 1 stycznia 2022 r. nowelizacja przepisów zlikwiduje możliwość przeliczenia podstawy wymiaru emerytury. Nie będzie też możliwości doliczenia okresów nieskładkowych. Jednie raz w roku będzie można wnioskować o doliczenie okresów składkowych. Podczas specjalnego dyżuru telefonicznego eksperci ZUS odpowiedzą na  wiele Państwa pytań związanych z ustalaniem prawa do emerytury górniczej oraz przeliczaniem jej wysokości.

Podczas będzie można się dowiedzieć m.in.: jakie warunki należy spełnić aby uzyskać prawo do emerytury górniczej, jak dokumenty należy złożyć, aby otrzymać emeryturę górniczą, gdzie można złożyć wniosek o emeryturę górniczą, ile czasu ma ZUS na załatwienie wniosku, co się zmieni w kwestii ponownego obliczenia wysokości emerytury górniczej w 2022 r. i czy będzie można przeliczyć podstawę wymiaru od nowej kwoty bazowej. Pora więc przejrzeć swoje dokumenty i zgromadzić dane, o które z pewnością zapyta ekspert ZUS.

Komu przysługuje emerytura górnicza?

Ustawa emerytalna przewiduje następujące rodzaje emerytur górniczych, bez względu na datę urodzenia: w wieku 55 lat przy 10-letnim okresie pracy górniczej określonej w art. 50c ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.) i ogólnym stażu pracy górniczej, łącznie z okresami pracy równorzędnej, wynoszącym 20 lat dla kobiet  I 25 lat dla mężczyzn (art. 50a ust. 1); w wieku 50 lat przy 15-letnim okresie pracy górniczej określonej w art. 50c ust. 1 ustawy i ogólnym stażu pracy górniczej, łącznie z okresami pracy równorzędnej, wynoszącym 20 lat dla kobiet 25 lat dla mężczyzn (art. 50a ust. 2) bez względu na wiek i zajmowane stanowisko w przypadku wykonywania pracy górniczej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 25 lat (art. 50e ust. 1). Przy ustalaniu 20 lub 25 lat pracy górniczej łącznie z okresami pracy równorzędnej uwzględnieniu podlegają okresy pracy liczonej w wymiarze półtorakrotnym (praca w przodkach bezpośrednio przy urabianiu i ładowaniu urobku oraz przy innych pracach określonych w ustawie lub praca w drużynach ratowniczych).

Natomiast przy ustalaniu 10 lub 15 lat pracy górniczej okres tej pracy zalicza się w wymiarze pojedynczym.

Przykład: Jeśli górnik pracował pod ziemią w kopalni węgla kamiennego 18 lat i równocześnie był czynnym ratownikiem górniczym w kopalnianej stacji ratownictwa górniczego przez 14 lat oraz ukończył 50 lat – spełnia warunki wymagane do przyznania emerytury górniczej. Ukończył bowiem 50 lat i udowodnił co najmniej 15 lat pracy górniczej liczonej pojedynczo, a ponadto łącznie z okresem pracy liczonej w wymiarze półtorakrotnym (takim okresem jest okres pracy w charakterze ratownika czynnego – członka drużyny ratowniczej) udowodnił 25 lat pracy górniczej. Obliczono je: 18 lat + 7 lat (1/2 z 14 lat) = 25 lat.

Do okresów pracy górniczej wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią zalicza się także okresy:  niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy albo z tytułu choroby zawodowej, za które wypłacone zostało wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy albo świadczenie rehabilitacyjne, czasowego oddelegowania pracowników do zawodowego pogotowia ratowniczego: w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, w KGHM Polska Miedź Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie, w okręgowych stacjach ratownictwa górniczego – bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod ziemią, stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, przypadające w czasie trwania stosunku pracy.

źródło: nettg.pl, autor: KAJ, fot.: arc/knurów-szczygłowice

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056