górnicy idą dorosGalopująca inflacja oraz gwałtownie rosnące koszty utrzymania sprawiły, że o dodatkowe pieniądze dopominają się pracownicy spółek węglowych. Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej chcą, aby pracownicy spółki jeszcze w tym roku otrzymali dodatkowe jednorazowe świadczenia, a w LW Bogdanka jeden z postulatów to 15-proc. wzrost wynagrodzenia.

Przedstawiciele największych związków zawodowych z Polskiej Grupy Górniczej w piśmie do prezesa spółki zażądali rozpoczęcia rozmów dotyczących „regulacji płacowych”. Pismo, które zostało wysłane w poniedziałek, 15 listopada, podpisali przedstawiciele pięciu największych central związkowych w spółce: Solidarności, ZZG w Polsce, MZZ „Kadra” Górnictwo, WZZ Sierpień 80 oraz Związku Zawodowego Pracowników Dołowych, którzy razem z zarządem spółki tworzą tzw. Komitet Sterujący.

„Galopująca inflacja, wzrost kosztów utrzymania powodują degradację płac górników. Brak jakichkolwiek podwyżek płac w tym roku doprowadzi nieuchronnie do konfliktu społecznego. Zwiększona koniunktura na węgiel kamienny oraz wzrost wydajności upoważnia nas do żądania podwyżki wynagrodzeń” – czytamy dalej w dokumencie.

Autorzy pisma przekazali również, że w przypadku braku reakcji zarządu na ich żądania będą musieli skorzystać z możliwości przewidzianych ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Jak wskazuje Artur Braszkiewicz, wiceprzewodniczący Solidarności w PGG, „regulacje płacowe”, o których mowa w piśmie, miałyby dotyczyć wypłaty dodatkowego jednorazowego świadczenia dla wszystkich pracowników spółki. Miałaby to być premia za wytężoną pracę oraz rekompensata za wzrost kosztów utrzymania.

– Z jednej strony chodzi nam o to, żeby pracownicy PGG zostali docenieni za wytężoną pracę i zaangażowanie. Na dodatkowe, niezaplanowane wydobycie ludzie pracują w wolne soboty i niedziele, przyczyniając się w ten sposób do zwiększenia wydajności w PGG, a widać, jak ogromna jest obecnie koniunktura na węgiel. Dlatego chcielibyśmy, żeby z tego tytułu ludzie otrzymali dodatkowe pieniądze. Druga kwestia to wzrost kosztów życia spowodowany inflacją – argumentuje Braszkiewicz.

Jak dodaje, związkowcy liczą, że spotkanie z zarządem w tej sprawie odbędzie się w przyszłym tygodniu.

– To wystarczająca ilość czasu, żeby zarząd przeanalizował możliwości spółki w tej kwestii albo żeby skonsultował to z nadzorującym PGG Ministerstwem Aktywów Państwowych. Chcemy, żeby taka jednorazowa premia została wypłacona jeszcze w tym roku – powiedział związkowiec.

Obecnie średnie wynagrodzenie w PGG wynosi 7829 zł brutto. Natomiast w kolejnych latach wysokość podwyżek płac została ustalona w zapisach umowy społecznej dla górnictwa.

O podwyżkach chcą również rozmawiać związkowcy z LW Bogdanka. Pismo w tej sprawie na początku listopada skierowali szefowie największych związków zawodowych w spółce – NSZZ Solidarność, Związku Zawodowego Górników w Polsce, Związku Zawodowego „Przeróbka” oraz Związku Zawodowego „Kontra”.

Wśród postulatów przedstawiciele strony związkowej wymieniają m.in.: indeksację wynagrodzeń za 2021 rok do współczynnika inflacji, ustalenie przejrzystych i jasnych kryteriów podziału premii produkcyjnej za 2021 rok, wzrost średniego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w stosunku do roku 2021 o 15 proc. do kwoty 10100 zł oraz podniesienie wartości posiłku regeneracyjnego do 1 proc. najniższego krajowego wynagrodzenia z możliwością realizacji w różnych placówkach handlowych.

– Rozmowy na temat polityki płacowej toczą się w spółce cały czas. Zarząd analizuje postulaty strony społecznej i na pewno odniesie się do nich w terminie wskazanym przez związki – zaznaczył Marcin Kujawiak z biura prasowego LW Bogdanka.

Jak przypomniał, w Bogdance wciąż obowiązuje porozumienie podpisane ze stroną społeczną w lipcu tego roku, zawierające m.in. gwarancje zatrudnienia przez okres 5 lat oraz wzrost płac o 4,5 proc., zwiększenie składki na PPE do 4,5 proc. wynagrodzenia oraz zwiększenie wartości tzw. flapsów do 21 zł/roboczodzień. W porozumieniu ustalono również poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 2021 rok w kwocie 8 806,34 na pracownika, na które składa się również otrzymana w tym roku nagroda doraźna w wysokości 2500 zł brutto.

Jak wynika z danych spółki, w 2019 roku średnie wynagrodzenie w LW Bogdanka wyniosło 8607 zł brutto (razem z premią za bardzo dobre wyniki finansowe i produkcyjne), natomiast w 2020 roku wyniosło 8597 zł brutto.

LW Bogdanka w przeciwieństwie do PGG radzi sobie bardzo dobrze – w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy br. spółka osiągnęła 1 668,5 mln zł przychodów oraz 164,8 mln zł zysku netto. Spółka w połowie października zapowiedziała również, że zwiększy produkcję roczną do 9,6 mln t węgla (wcześniej deklarowała produkcję na poziomie ok. 9 mln t).

źródło: nettg.pl, autor: Jacek Madeja, fot.: Maciej Dorosiński