sasin MDWicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował w środę, 3 listopada, że już niebawem zostanie powołany nowy pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Przypomnijmy, że stanowisko to jest nieobsadzone od 8 października, kiedy Artur Soboń został przeniesiony do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Wicepremier zapewnił, że powołanie nowego pełnomocnika to kwestia kilku dni.

Pismo podpisane przez sygnatariuszy umowy społecznej dla górnictwa (wśród nich są m.in. przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz, przewodniczący górniczej Solidarności Bogusław Hutek, przewodniczący Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce Dariusz Potyrała oraz przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych Kadra) zostało wysłane do wicepremiera oraz ministra aktywów państwowych we wtorek, 2 listopada.

„Niżej podpisani sygnatariusze Umowy Społecznej wyrażają głębokie zaniepokojenie przedłużającym się wakatem na stanowisku wiceministra aktywów państwowych odpowiedzialnego za górnictwo, który byłby upełnomocniony do prowadzenia rozmów z Komisją Europejską odnośnie prenotyfikacji umowy społecznej regulującej zasady transformacji polskiego górnictwa i energetyki w Komisji Europejskiej. Ten stan rzeczy już dziś przyczynia się do opóźnienia procesu prenotyfikacyjnego” - czytamy m.in. w piśmie.

Wicepremier wyjaśnił, że „obawy strony społecznej są nieuzasadnione”.

Przypomnijmy, że aktualnie nadzór nad sektorem górniczym i paliwowym sprawuje sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki.

MAP podało także, że rozmowy z KE toczą się, nie ma zagrożenia ich ciągłości w związku ze zmianami w kierownictwie resortu.

źródło: nettg.pl, autor: MD, fot.: Maciej Dorosiński

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056