Związkowcy, którzy podpisali umowę społeczną dla górnictwa, zwrócili się z wnioskiem o natychmiastowe spotkanie z wicepremierem Jackiem Sasinem. Podczas spotkania chcą m.in. dowiedzieć się, dlaczego nie został jeszcze powołany wiceminister aktywów państwowych odpowiedzialny za górnictwo oraz na jakim etapie są negocjacje dotyczące prenotyfikacji umowy społecznej.

Pismo podpisane przez sygnatariuszy umowy społecznej dla górnictwa (wśród nich są m.in. przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz, przewodniczący górniczej Solidarności Bogusław Hutek, przewodniczący Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce Dariusz Potyrała oraz przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych Kadra) zostało wysłane do wicepremiera oraz ministra aktywów państwowych Jacka Sasina we wtorek, 2 listopada.

Autorzy listu wskazują, że wakat na stanowisku wiceministra aktywów państwowych odpowiedzialnego za górnictwo ma negatywny wpływ na negocjacje prowadzone z Komisją Europejską dotyczące notyfikacji umowy społecznej dla górnictwa.

„Niżej podpisani sygnatariusze Umowy Społecznej wyrażają głębokie zaniepokojenie przedłużającym się wakatem na stanowisku wiceministra aktywów państwowych odpowiedzialnego za górnictwo, który byłby upełnomocniony do prowadzenia rozmów z Komisją Europejską odnośnie prenotyfikacji umowy społecznej regulującej zasady transformacji polskiego górnictwa i energetyki w Komisji Europejskiej. Ten stan rzeczy już dziś przyczynia się do opóźnienia procesu prenotyfikacyjnego” - czytamy w piśmie.

„Zwracamy uwagę, że do końca roku kalendarzowego pozostały dwa miesiące. Bez wstępnej zgody na prenotyfikację umowy społecznej od stycznia spółki węglowe nie będą mogły otrzymywać subsydiowania z budżetu państwa, co zagrozi ich płynności finansowej. Szczególnie trudną sytuację będą miały podmioty, które zostaną wydzielone poza macierzyste koncerny energetyczne, z którymi dotąd były ściśle powiązane” - napisali dalej związkowcy.

W piśmie związkowcy zwrócili się z wnioskiem o natychmiastowe spotkanie z wicepremierem Sasinem. Jak wskazali podczas rozmów będą chcieli uzyskać informacje dotyczące: stanu zaawansowania negocjacji na temat prenotyfikacji umowy społecznej regulującej zasady transformacji polskiego górnictwa i energetyki w Komisji Europejskiej; stanu realizacji inwestycji w skali przemysłowej wymienionych w punkcie II umowy społecznej, które mają odegrać kluczową rolę dla osiągnięcia celów transformacji energetycznej oraz ogólnej sytuacji w sektorze paliwowo-energtycznym, który zmaga się z wywierającym negatywny wpływ na wyniki spółek węglowych poważnym wzrostem cen energii i materiałów.

Przypomnijmy, że od września 2020 r. funkcję pełnomocnika rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego pełnił wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. W październiku br. Soboń został mianowany sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Obecnie nadzór nad sektorem górniczym i paliwowym sprawuje wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

źródło: nettg.pl, autor: JM

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056