górnicy korytarzUrlopy górnicze i jednorazowe odprawy w kopalniach budzą ogromne emocje. Wniosek o skorzystanie z nich w Polskiej Grupie Górniczej i spółce Węglokoks Kraj można zgłaszać do 2 listopada. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej termin już minął. Nie wystarczy jednak sama chęć. Zgodę musi udzielić pracodawca, a tu może być trudno, bo spółki niechętnie będą pozbywać się doświadczonych i niezbędnych do utrzymania produkcji pracowników.

Chodzi o urlopy górnicze dla pracowników dołowych, którym do emerytury zostały nie więcej niż 4 lata, i dla pracowników zakładów przeróbki węgla (maksymalnie na 3 lata przed emeryturą) oraz jednorazowe 120-tysięczne odprawy pieniężne dla tych, którzy przepracowali w górniczej spółce co najmniej rok. Te rozwiązania zapisano w nowelizacji ustawy górniczej z 1 października br., która ma wejść w życie na początku grudnia. 

Zbieranie wniosków
– Do 2 listopada zbierane są wnioski od zamierzających skorzystać z instrumentów osłonowych. Następnie dyrektorzy kopalń i zakładów podejmą decyzje, kto z pracowników będzie mógł skorzystać z osłon – poinformował Tomasz Głogowski, rzecznik PGG.

PGG zatrudnia 38 tys. osób. Zamierza przekazać do Spółki Restrukturyzacji Kopalń – wraz z grupą pracowników zainteresowanych osłonami – ruch Pokój w Rudzie Śląskiej. To właśnie ta grupa będzie mogła skorzystać z instrumentów osłonowych. Według sondażu przeprowadzonego na portalu pracownika, zainteresowanych świadczeniami jest około 6000 osób, czyli dużo więcej, niż przewidują to zapisy nowelizacji.

– Nieodpłatne zbycie ruchu Pokój jest planowane na grudzień bieżącego roku – przekazał rzecznik.

Na podstawie nowelizacji ustawy górniczej do SRK trafi też kopalnia Jastrzębie III z JSW. Łącznie z obu zakładów trafi tam 3719 osób, z których 1371 ma otrzymać jednorazowe odprawy pieniężne, a 2348 skorzysta z urlopów górniczych i przeróbkarskich. 

Ogromne zainteresowanie
W JSW planowane jest przeniesienie do SRK 615 pracowników. Chętnych było trzykrotnie więcej. Przyjmowanie wniosków dotyczących przejścia pracowników rozpoczęto już w maju. W sumie pracownicy zatrudniającej blisko 22 tys. osób spółki złożyli 1804 wnioski. Początkowo ówczesny zarząd JSW zgadzał się na odejście ok. 550 pracowników. Ostatecznie liczba ta będzie o kilkadziesiąt osób większa.

– Planuje się przekazanie pracowników do spółki restrukturyzacyjnej na dzień 1 stycznia 2022 r. – mówi Sławomir Starzyński, rzecznik JSW.

Dodaje, że ta liczba podyktowana jest zapewnieniem ciągłości realizacji założonych zadań produkcyjnych zakładów. Zainteresowani osłonami pracownicy różnych kopalń JSW, którzy dostali zgodę na odejście, zostaną formalnie przeniesieni do oddziału Jastrzębie III. Jego nieprodukcyjny majątek jest już przygotowany do przekazania. To blisko 37-hektarowy teren wraz z obiektami budowlanymi, m.in. budynkami nadszybia, maszyną wyciągową, nagrzewnicą oraz budynkiem administracyjnym.

– Na przekazywany majątek składają się też elementy infrastruktury na powierzchni oraz infrastruktury dołowej, m.in. rurociągi, linie energetyczne, zbiorniki, tory kolejowe i drogi – poinformował rzecznik JSW.

W spółce Węglokoks Kraj termin składania wniosków mija 2 listopada. Damian Majcherek, dyrektor ds. pracy, informuje, że brak zgłoszenia do tego dnia uniemożliwi złożenie deklaracji w późniejszym terminie i jest równoznaczny z brakiem możliwości skorzystania z urlopu górniczego lub jednorazowej odprawy pieniężnej. 

Niezakłócone funkcjonowanie
– Zgoda na skorzystanie z instrumentów osłonowych zostanie udzielona wyłącznie w przypadkach, gdy zapewnione będzie dalsze niezakłócone funkcjonowanie KWK Bobrek-Piekary – informuje dyr. Majcherek.

Przypominamy, że instrumenty pomocowe i zasady korzystania z nich wypracowano i zawarto w podpisanej w ubiegłym roku w Katowicach umowie społecznej, określającej zasady i tempo wygaszania do 2049 r. kopalń węgla kamiennego energetycznego. 

źródło: nettg.pl, autor: Aldona Minorczyk-Cichy, fot.: Maciej Dorosiński