gornicy silesia mdZ początkiem roku Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła plan swoich działań na najbliższe 12 miesięcy. Jednym z obszarów, który ma zamiar skontrolować NIK, jest przyjęty w 2018 r. "Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce". 

"Jego głównym celem jest tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego oraz zapewnienie niezależności energetycznej Polski. Przedmiotem kontroli będzie skuteczność i terminowość wdrażania tego programu" - poinformowała NIK. 

Izba zajmie się także szeroko rozumianą ekologią. 

"Jednym z istotnych czynników wpływających na stan naszego środowiska jest użycie węgla w energetyce. Rząd realizuje obecnie program Czyste powietrze Jego głównym celem jest walka ze smogiem. Polega on na dopłatach do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. NIK przeprowadzi audyt systemu dofinansowań oraz sposobu jego obsługi" - zapowiedziano na stronie internetowej NIK. 

Izba sprawdzi też jak wykorzystywana jest energia wód termalnych do wytwarzania ciepła, jak wykorzystywana jest biomasa w produkcji energii oraz jak rozwija się morska energetyka wiatrowa.

NIK zapowiedział także, że w 2021 r. zwróci szczególną uwagę na problemy związane z wirusem SARS-CoV-2. Przeprowadzi m.in. kontrole funkcjonowania szpitali, szkół i administracji publicznej w warunkach pandemii. Zbadanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 uwzględni także coroczna kontrola wykonania budżetu państwa.

Jedna z kontroli będzie dotyczyć gotowości mobilizacyjnej i bojowej Sił Zbrojnych RP na wypadek zagrożeń zewnętrznych. W innej zostanie sprawdzone planowanie zakupu, sam zakup, dystrybucja i ewidencja sprzętu informatycznego i oprogramowania w resorcie obrony.

NIK zaplanował także kontrolę policji. Sprawdzi czy odpowiedzialni za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa publicznego są przygotowani do zapobiegania zagrożeniom, przywracania zakłóconego porządku i ładu. Kontrola obejmie m. in. wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego oraz skuteczność mechanizmów zabezpieczających przed nadużywaniem tych środków. Odrębnej kontroli poddane zostaną nabór i utrzymanie zatrudnienia w formacjach podległych MSWiA oraz w cywilnych służbach specjalnych.

źródło: nettg.pl, autor: MD, fot.: Maciej Dorosiński