Górnictwo

czerkawski mdRada OPZZ Województwa Śląskiego w związku z planowaną transformacją regionu i stopniową likwidacją mocy produkcyjnych w górnictwie poprosiła na piśmie premiera Mateusza Morawieckiego o pilne rozpoczęcie prac nad zawarciem porozumienia w sprawie systemu wsparcia dla firm zaplecza górniczego.

We wtorek, 11 maja, zarząd Ślaskiego Związku Gmin i Powiatów podjął decyzję o podpisaniu umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego. O decyzji poinformowały portal netTG.pl służby prasowe Związku.

piotrkuczeraPrzedstawiciele gmin górniczych oraz branży okołogórniczej chcą w rozmowach prowadzonych z rządem zwrócić uwagę na takie kwestie, jak zagospodarowanie terenów pogórniczych, wsparcie dla samorządów, które utracą część dochodów podatkowych, tworzenie nowych miejsc pracy oraz przebranżawianie firm z sektora górniczego. – Trzeba stworzyć tym przedsiębiorstwom warunki prawne i finansowe do zmiany profilu i uruchomienia działalności w sektorze np. czystej energii, który będzie wspierany finansowo przez Unię Europejską – mówi Piotr Kuczera, prezydent Rybnika i przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Jak podkreśla, transformacja górnictwa będzie ogromnym przedsięwzięciem dla całego regionu i nie można przy tym zapominać o kwestiach społecznych.

Organizacje związkowe, które ponad tydzień temu parafowały umowę społeczną dotyczącą transformacji górnictwa, rozpoczęły procedury związane z jej zatwierdzeniem przez władze związków. W piątek wypowiedzą się w tej sprawie śląsko-dąbrowska Solidarność i OPZZ.

Umowa dla środowiska górniczego jest pewną gwarancją przewidywalności i perspektyw. Wielką wartością tej umowy jest to, że ona nie przyspiesza procesów, które się i tak muszą dokonać – mam tu na myśli zwłaszcza okres funkcjonowania kopalń. Mówiąc wprost, nie jest przewidziana likwidacja kopalń, które mają złoża i nie są przyspieszane procesy, które i tak muszą się dokonać - mówi Jerzy Markowski, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, b. wiceminister gospodarki odpowiedzialnym za górnictwo.

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056